Biosférická rezervácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Chránené územia
Veľkoplošné chránené územia
podľa štátnej legislatívy
Národný park
Chránená krajinná oblasť
Maloplošné chránené územia
podľa štátnej legislatívy
Národná prírodná rezervácia
Národná prírodná pamiatka
Prírodná rezervácia
Prírodná pamiatka
Chránený krajinný prvok
Chránený areál
Obecné chránené územie
Celoeurópsky chránené územia
Natura 2000
Územie európskeho významu
Chránené vtáčie územie
Celosvetovo chránené územia
Biosférická rezervácia
Mapa zobrazujúca sieť biosférických rezervácií

Biosférická rezervácia je veľkoplošné chránené územie uskutočnené v rámci medzinárodného programu UNESCO Človek a biosféra. Svetová sieť biosférických rezervácií je rozprestretá tak, aby zahŕňala všetky základné biómy Zeme. Tieto územia predstavujú reprezentatívne ukážky kultúrnych i prírodných krajín, v ktorých zároveň hrá dôležitú úlohu človek a jeho aktivity.

Väčšina biosférických rezervácií zahŕňa ako prírode blízke územie, tak aj územie narušené činnosťou človeka. To umožňuje študovať konflikty medzi človekom a prírodným prostredím a podporovať zvyšovanie biodiverzity v narušených oblastiach.

V júni 2014 existovalo 631 biosférických rezervácií v 119 krajinách sveta. Na programe Človek a príroda sa v tej dobe podieľalo viac ako 150 štátov.

Hlavné funkcie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Ochrana prírodnej a kultúrnej rôznorodosti
  2. Podpora a zabezpečenie udržateľného rozvoja miestnych obyvateľov
  3. Podpora vedy, výskumu a výchovy

Všetkým trom základným úlohám BR je prikladaná rovnaká dôležitosť a sú plnené vyvážene.

V súlade s tzv. Rámcovými stanovami programu MAB by mali BR obsahovať jednu alebo viac jadrových zón, nárazníkovú zónu a prechodovú oblasť, ktoré umožňujú diferencovane plniť všetky ich funkcie.

  • A) Jadrová zóna - je zákonne podložené prírodné alebo minimálne zmenené územie alebo niekoľko území venovaných iba dlhodobej ochrane (bezzásahove územie, povolené len neinvazívne metódy vedeckých výskumov).
  • B) Nárazníková zóna (alebo zóny) - je zvyčajne oblasť obklopujúca alebo spájajúca jadrové zóny. Môže však existovať aj nezávisle na jadrovej zóne. Sú v nich možné ľudské aktivity nepoškodzujúce ochranárske ciele.
  • C) Prechodová zóna - je oblasť, kde je vyvíjané a propagované udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi.

Management biosférickej rezervácie by mal byť založený na rovnocennej, komplexnej spolupráci vedcov prírodovedných aj spoločenských odborov, ochranárskych aj rozvojových skupín, zástupcov štátnej správy a samosprávy a predovšetkým miestneho obyvateľstva.

Biosférické rezervácie na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. www.sazp.sk [online]. [Cit. 2016-04-03]. Dostupné online. Archivované 2016-02-06 z originálu.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Biosférická rezervace na českej Wikipédii.