Brúsenie (obrábanie)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Princíp brúsenia.

Brúsenie je technológia obrábania, pri ktorej sa materiál odoberá geometricky nedefinovateľnými reznými klinmi brúsneho kotúča, ktoré oddeľujú častice povrchových vrstiev obrobkov brúsnym zrnami uloženými v spojive, na nosnom nástroji alebo voľne. Od iných spôsobov obrábania sa odlišuje vytváraním malorozmerných nepravidelných triesok a nedefinovanou reznou hranou.

Technológia[upraviť | upraviť zdroj]

Podstatou každej metódy brúsenia je úber brúsnym zrnom. Brúsne zrná sú chápané ako rezný nástroj, ktorý má náhodnú geometriu a orientáciu. Pri brúsení sa materiál odoberá z obrobku tvrdými brúsnymi zrnami brusiva brúsiaceho kotúča, kameňa, alebo segmentu. Proces brúsenia prebieha za špecifických podmienok – brúsenie vytvára intenzívnu plastickú deformáciu v orezávanej vrstve, dochádza k vysokej intenzite trenia za vyvoja značného množstvo tepla. Vysoká lokálna teplota môže spôsobiť prehriatie materiálu, prípadne jeho roztavenie. Brúsiť je preto možné iba materiál, ktorý takéto zaťaženie znesie.

Delenie[upraviť | upraviť zdroj]

Z hľadiska druhu brúseného materiálu (aj keď princíp brúsenia je rovnaký) sa pre rôzne brúsené materiály používajú špecifické nástroje, stroje, rezné podmienky, spôsoby chladenia a pod. Keďže technológie môžu byť značne odlišné, je nutné túto technológiu rozdeliť na:

 • brúsenie (strojárstvo) – brúsenie povrchov strojových súčiastok a materiálov používaných v strojárenstve. Brúsia sa hlavne kovy (oceľ, farebné kovy), plasty (termosety, termoplasty, kompozity), rozbrusovanie (rezanie špeciálnymi brúsnymi kotúčmi), ostrenie rezných nástrojov.
 • brúsenie (drevo) – brúsenie povrchu dreva s cieľom zlepšiť povrchové vlastnosti, alebo pre jeho opracovanie. Používajú sa brúsne kamene, kotúče, ale aj brúsne papiere. Využíva sa aj brúsenie oceľovými nástrojmi (rašpľovanie). Brúsia sa výrobky, ale aj plochy – parkety a pod.
 • brúsenie (kamenárstvo) – v kamenárstve sa brúsenie využíva na získanie tvaru, delenie (rezanie brúsením) alebo pre získanie hladkých povrchov kamenných dosiek. Kamenné dosky môžu mať značnú tvrdosť, preto sa v hojneej miere používajú diamantové nástroje.
 • brúsenie (šperkárstvo) – brúsia sa hlavne drahé prírodné a syntetické kamene (diamant, korund…), ale aj sklo. Účelom je delenie kameňov a získanie zvláštneho brúseného ozdobného tvaru (fazetovanie).
 • brúsenie (sklo) – technológie delenia, opracovanie hrán a vytvárania ozdobných brúsení na úžitkových a umeleckých predmetoch
 • brúsenie (optika) – je špeciálnym prípadom brúsenia skla, kedy sa vytvárajú pravidelné optické útvary – šošovky, optické zrkadlá, optické hranoly a prizmy a pod. Dôležitá je mimoriadna presnosť, nízke rozmerové odchýlky a veľmi hladký povrch.
 • brúsenie (stavebníctvo) – brúsenie stavebných povrchov, brúsenie starých omietok a farebných náterov, dizajnové brúsenie omietok, delenie a úprava dlaždíc, dlažieb, kachličiek, zdrsňovanie povrchu, brúsenie betónu, polystyrénu a pod.
 • brúsenie (cestárstvo) (frézovanie) – brúsenie povrchov ciest s cieľom odstrániť staršie vrstvy asfaltu alebo betónu, brúsenie betónových povrchov diaľnic a pod.
 • brúsenie (lakovníctvo) – odstraňovanie starých náterov brúsením, vyhladzovanie podkladového povrchu, brúsenie tmelov, lakov a farieb. Používa sa hlavne ručné brúsenie brúsnym papierom.
 • brúsenie (lekárstvo) – v lekárstve sa brúsenie využíva hlavne v zubárstve na očistenie zuba od kazu, v protetike, brúsenie kostí pre upevnenie umelých kĺbov a pod.

Podľa spôsobu brúsenia je možné brúsenie rozdeliť na

 • ručné
  • ručným nástrojom
  • strojným zariadením
 • plne strojové

Podľa kinematiky pohybu

 • brúsenie rotačných plôch – brúsny kotúč sa otáča a rotačný obrobok sa otáča v opačnom smere
 • rovinné brúsenie – brúsny kotúč sa otáča, stôl s obrobkom koná priamočiary vratný pohyb

Podľa úberu materiálu

 • brúsenie na postupný úber – viacnásobný prechod s veľkým posuvom a malým prísuvom
 • brúsenie silové – malým posuvom sa brúsi celý prídavok alebo požadovaný tvar naraz

Podľa nástroja

 • brúsenie kotúčom
  • brúsenie obvodom kotúča
  • brúsenie čelom kotúča
 • brúsenie kameňom
  • ručné
  • strojové
 • brúsenie brúsnym papierom
 • ručné
 • ručné s ručným strojovým náradím
 • strojové (pásové, kotúčové, vibračné)
 • brúsenie segmentami
  • pevné segmenty
  • segmenty pohyblivé

Podľa finálneho povrchu

 • hrubovanie
 • rašpľovanie
 • jemné brúsenie
 • lapovanie
 • honovanie
 • superfinišovanie
 • leštenie