Brasero

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Brasero

Brasero je slobodný program s otvoreným zdrojovým kódom na napaľovanie CD-R/W a DVD-R/W diskov určený pre systémy GNU/Linux. Je navrhnutý tak, aby sa ľahko používal ale zároveň poskytoval všetky potrebné nástroje na napaľovanie.

Hlavné funkcie[upraviť | upraviť zdroj]

Dátový projekt[upraviť | upraviť zdroj]

 • Brasero podporuje oba formáty CD aj DVD.
 • Umožňuje upravovať obsah disku - dokáže odstraňovať, presúvať a premenovať súbory v adresároch.
 • Dokáže dáta na disky napaľovať aj priamo
 • Automaticky filtruje nechcený obsah vrátanie skrytých súborov, nefunkčných a rekurzívnych odkazov a súbory, ktoré nespĺňajú štandard Joliet.
 • Podporuje viacnásobné napálenie - multisession
 • Podporuje štandard Joliet
 • Dokáže uložiť obraz disku na pevný disk
 • Dokáže skontrolovať integritu napáleného disku

Zvukový projekt[upraviť | upraviť zdroj]

 • zapisuje informácie CD-TEXT (automaticky vyhľadané pomocou systému gstreamer)
 • podporuje úpravu CD-TEXT informácií
 • dokáže zvukové CD napaľovať aj priamo
 • dokáže spracovať všetky súbory, pre ktoré má Gstreamer nainštalovaný modul (ogg, flac, mp3, ...)
 • dokáže vyhľadávať zvukové súbory umiestnené v priečinkoch
 • umožňuje nastavovať medzery medzi skladbami

Kópia disku[upraviť | upraviť zdroj]

 • Dokáže vytvoriť CD/DVD kópiu na pevný disk
 • Dokáže priamo kopírovať CD a DVD disky
 • Podporuje single-session data DVD
 • podporuje všetky druhy CD

Ostatné funkcie[upraviť | upraviť zdroj]

 • mazanie CD/DVD
 • dokáže uložiť a načítať projekty
 • dokáže napáliť obrazy CD/DVD diskov a súbory cue
 • dokáže vytvoriť náhľad obrázkov a ukážku skladieb a videa
 • rozpozná zariadenia pomocou systému HAL
 • upozorňuje na zmeny súborov
 • má prispôsobiteľné grafické prostredie
 • Podporuje ťahanie myšou a funkcie vystrihnúť, kopírovať, prilepiť
 • dokáže použiť súbory zo siete pomocou gnome-vfs
 • dokáže vyhľadávať súbory pomocou beagle
 • dokáže zobraziť playlist a jeho obsah
 • všetky vstupno-výstupné operácie vykonáva asynchrónne aby neblokoval aplikáciu

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]