Buržoázna spoločnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Buržoázna spoločnosť je bežný slovenský preklad nemeckého výrazu "bürgerliche Gesellschaft" v tom zmysle, v akom ho používali Marx, Engels, marxisti, komunisti, sociálni demokrati a podobne v 19. a 20. storočí, ale prípadne aj ďalší filozofi (Hegel a pod.). Alternatívny preklad je občianska/civilná spoločnosť (angl. civil society, v dnešnej nemčine Bürgergesellschaft/Zivilgesellschaft, v staršej nemčine bürgerliche Gesellschaft), tento výraz má však pred Marxom a od konca 20. storočia do značnej miery iný význam - pozri občianska spoločnosť. Sám Marx narábal pri diskusiách iných diel s pojmom "bürgerliche Gesellschaft" ako s ekvivalentom staršieho pojmu "societas civilis" (angl. "civil society"), napriek tomu, že mu dal svojskú, marxistickú definíciu.

Nemecký výraz „bürgerliche Gesellschaft“ doslova znamená mešťanská (meštianska)/občianska spoločnosť a je nemožné ho takto dvojznačne preložiť do iných jazykov. Engels tento výraz do angličtiny prekladal najprv ako občianska spoločnosť (civil society), neskôr ako buržoázna spoločnosť (bourgeois society), čo sa potom rýchly vžilo aj v iných jazykoch. Podľa Marxovho názoru je "bürgerliche Gesellschaft" vždy vedená buržoáziou (Bourgeioisie); v tomto zmysle je teda preklad „buržoázna spoločnosť“ pre Marxove texty vždy "správny". Napríklad v slovenskom preklade diela Manifest komunistickej strany zo 40. rokov 20. storočia[1] je "bürgerliche Gesellschaft" preložené ako buržoázna spoločnosť, napriek tomu, že ako buržoázia je preložené aj slovo Bourgeoisie (a nie slovo Bürger).

Hegel "bürgerliche Gesellschaft" chápal ako to, čo je mimo rodiny a štátu, ako to, čo spočíva vo vojne všetkých proti všetkým. Zjednodušene povedané teda je jeho definícia akýsi prechod medzi tradičným pojmom sociatas civilis a Marxovou buržoáznou spoločnosťou. U Hegela je ale vhodnejšie výraz prekladať ako občianska spoločnosť.

Marx a jeho priaznivci „bürgerliche Gesellschaft“ chápal ako fázu spoločenského vývoja nasledujúcu po feudálnej spoločnosti, ako spoločnosť obchodu a priemyslu (spoločnosť vlády peňazí), ako spoločnosť v ktorej vládne buržoázia (v marxistickom zmysle). V 20. storočí sa aj medzi marxistami a komunistami namiesto „buržoázna spoločnosť“ začal uprednostňovať presnejšie definovaný, v podstate takmer identický, pojem kapitalistická spoločnosť.

Zdroje a poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]