Preskočiť na obsah

Byrokracia (organizačná štruktúra)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Byrokracia je hierarchicky organizovaný riadiaci systém,používaný na riadenie procesu veľkých organizácií, firiem prípadne projektov. Teóriou byrokratického procesu sa zaoberajú okrem iného aj kybernetika a teória systémov.

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Politologický prístup
Byrokracia je vláda uskutočňovaná cez úrady, štátny aparát.
Sociologický prístup
Byrokracia predstavuje snahu o racionalizáciu kolektívnych aktivít spočívajúcich vo veľkých organizáciách a právnych systémoch, ktoré sú riadené pomocou neosobných pravidiel.
Bežné ponímanie
Byrokracia predstavuje nezrozumiteľný spôsob vybavovania pomerne jednoduchých záležitostí, ktorými komplikuje a znepríjemňuje život občanov (dlhé vybavovanie záležitostí, komplikovanosť procedúr, papierovačky, ...)

Byrokratický proces charakterizujú:

 • Presné rozdelenie kompetencií,
 • Presne definované postupy pri výkone jednotlivých úloh procesu,
 • Platnosť jednotlivých úkonov procesu je podmienená ich písomným doložením a validáciou.

Znaky modernej byrokracie:

 • Nepretržité vybavovanie záležitostí podľa presných pravidiel;
 • Princíp úradnej hierarchie – dohľad vyšších úradníkov nad nižšími, právo nižších úradníkov odvolať sa proti vyšším;
 • Členovia byrokratického systému majú jasne stanovené kompetencie a rozsah právomocí;
 • Úradníci musia byť odborne vyškolení – musia ovládať príslušné pravidlá;
 • Úradné jednanie má písomnú formu;
 • Prísne oddelenie úradného a súkromného majetku úradníkov;
 • Jednoznačne ohraničená pracovná doba úradníkov.

Výhody[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Možnosť efektívnejšieho riadenia veľkých procesov
 2. Ľahšie priradenie zodpovednosti za výsledky
 3. Lepšia synchronizácia medzi oddeleniami procesu - menej redundantných úkonov v rámci procesu
 4. O každom úkone existujú záznamy - možnosť analýzy histórie procesu, čiže proces možno na základe týchto skúsenosí vylepšovať

Kritika[upraviť | upraviť zdroj]

Hore uvedené veci platia ale pre fungujúci proces. Z rôznych dôvodov môže dôjsť ale k tzv. prebujneniu byrokracie, čo má za následok dlhodobo klesajúcu efektivitu procesu.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.