Byrokracia (organizačná štruktúra)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Byrokracia je hierarchicky organizovaný riadiaci systém, používaný na riadenie procesu veľkých organizácií, firiem prípadne projektov. Teóriou byrokratického procesu sa zaoberajú okrem iného aj kybernetika a teória systémov.

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Politologický prístup:
• Byrokracia je vláda uskutočňovaná cez úrady, štátny aparát.

Sociologický prístup:
• Byrokracia predstavuje snahu o racionalizáciu kolektívnych aktivít spočívajúcich vo veľkých organizáciách a právnych systémoch, ktoré sú riadené pomocou neosobných pravidiel.

Bežné ponímanie:
• Byrokracia predstavuje nezrozumiteľný spôsob vybavovania pomerne jednoduchých záležitostí, ktorými komplikuje a znepríjemňuje život občanov (dlhé vybavovanie záležitostí, komplikovanosť procedúr, papierovačky, ...)


Byrokratický proces charakterizujú:

  1. Presné rozdelenie kompetencií
  2. Presne definované postupy pri výkone jednotlivých úloh procesu
  3. Platnosť jednotlivých úkonov procesu je podmienená ich písomným doložením a validáciou


Znaky modernej byrokracie:
• Nepretržité vybavovanie záležitostí podľa presných pravidiel
• Princíp úradnej hierarchie - dohľad vyšších úradníkov nad nižšími, právo nižších úradníkov odvolať sa proti vyšším
• Členovia byrokratického systému majú jasne stanovené kompetencie a rozsah právomocí
• Úradníci musia byť odborne vyškolení - musia ovládať príslušné pravidlá
• Úradné jednanie má písomnú formu
• Prísne oddelenie úradného a súkromného majetku úradníkov
• Jednoznačne ohraničená pracovná doba úradníkov

Výhody[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Možnosť efektívnejšieho riadenia veľkých procesov
  2. Ľahšie priradenie zodpovednosti za výsledky
  3. Lepšia synchronizácia medzi oddeleniami procesu - menej redundantných úkonov v rámci procesu
  4. O každom úkone existujú záznamy - možnosť analýzy histórie procesu, čiže proces možno na základe týchto skúsenosí vylepšovať

Kritika[upraviť | upraviť zdroj]

Hore uvedené veci platia ale pre fungujúci proces. Z rôznych dôvodov môže dôjsť ale k tzv. prebujneniu byrokracie, čo má za následok dlhodobo klesajúcu efektivitu procesu.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.