Bytová budova

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Bytová budova je (podľa Stavebného zákona) pozemná stavba, ktorej najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie. Medzi bytové budovy patrí:

  • bytový dom
  • rodinný dom
  • iné budovy na bývanie, napríklad detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov a útulky pre bezdomovcov.