Choroby žíl, miazgových ciev a uzlín nezatriedené inde (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

I80 - I89: Choroby žíl, miazgových ciev a uzlín nezatriedené inde je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do IX. kapitoly MKCH-10 - Choroby obehovej sústavy.


I80 - ZÁPAL ŽÍL - PHLEBITIS ET THROMBOPHLEBITIS
 • Zahŕňa:
  • endoflebitídu
  • zápal žily
  • periflebitídu
  • hnisavú flebitídu
 • Nezahŕňa:
  • flebitídu a tromboflebitídu
   • komplikujúce
    • potrat, ektopickú alebo molárnu ťarchavosť (O00 - O07, O08.7)
    • ťarchavosť, pôrod a popôrodie (O22.-, O87.-)
   • intrakraniálnu a intraspinálnu, septickú alebo nešpecifikovanú (G08)
   • intrakraniálnu, nepyogénnu (I67.6)
   • intraspinálnu nepyogénnu (G95.1)
   • vrátnice (žily) (K75.1)
  • postflebitický syndróm (I87.0)
  • thrombophlebitis migrans (I82.1)
 • I80.0 - Flebitída a tromboflebitída povrchových ciev dolných končatín
 • I80.1 - Flebitída a tromboflebitída femorálnej vény
 • I80.2 - Flebitída a tromboflebitída iných hlbokých ciev dolných končatín
  • Trombóza hlbokej žily NS
 • I80.3 - Bližšie neurčená flebitída a tromboflebitída dolných končatín
  • Nešpecifikovaná embólia alebo trombóza dolnej končatiny
 • I80.8 - Flebitída a tromboflebitída na iných miestach
 • I80.9 - Flebitída a tromboflebitída na bližšie neurčenom mieste


I81 - TROMBÓZA VRÁTNICE (VENAE PORTAE)
 • Obštrukcia vrátnice
 • Nezahŕňa flebitídu vrátnice (K75.1)


I82 - INÁ ŽILOVÁ EMBÓLIA A TROMBÓZA
 • Nezahŕňa:
  • žilovú embóliu a trombózu
   • mozgovú (I63.6, I67.6)
   • komplikujúcu
    • potrat, ektopickú alebo molárnu ťarchavosť (O00 - O07, O08.7)
    • ťarchavosť, pôrod a popôrodie (O22.-, O87.-)
   • koronárnu (I21 - I25)
   • intrakraniálnu a intraspinálnu, septickú alebo nešpecifikovanú (G08)
   • nehnisavú intrakraniálnu (I67.6)
   • nehnisavú intraspinálnu (G95.1)
   • dolných končatín (I80.-)
   • mezenterickú (K55.0)
   • portálnu (I81)
   • pľúcnu (I26.-)
 • I82.0 - Buddov-Chiariho syndróm
 • I82.1 - Thrombophlebitis migrans
 • I82.2 - Embólia a trombóza dutej žily
 • I82.3 - Embólia a trombóza obličkovej žily
 • I82.8 - Embólia a trombóza iných bližšie určených žíl
 • I82.9 - Embólia a trombóza bližšie neurčenej žily
  • Nešpecifikovaná embólia vény
  • Nešpecifikovaná trombóza (vény)


I83 - KŔČOVÉ ŽILY - VARIXY DOLNÝCH KONČATÍN
 • Nezahŕňa:
  • komplikujúce
   • ťarchavosť (O22.0)
   • popôrodie (O87.8)
 • I83.0 - Varikózne žily dolných končatín s vredom
  • Varikózny vred
 • I83.1 - Varikózne žily dolných končatín so zápalom
  • Nešpecifikovaná dermatitída zo stázy
 • I83.2 - Varikózne žily dolných končatín s vredom a zápalom
 • I83.9 - Varikózne žily dolných končatín bez vredu alebo zápalu
  • Flebektázia dolnej končatiny alebo na bližšie neurčenom mieste
  • Varikózne žily dolnej končatiny alebo na bližšie neurčenom mieste
  • Varixy dolnej končatiny alebo na bližšie neurčenom mieste


I84 - HEMOROIDY
 • Zahŕňa:
  • hemoroidy (rekta)
  • zlatú žilu
  • análne a rektálne varikózne žily
 • Nezahŕňa:
  • ako komplikujúce
   • pôrod a popôrodie (O87.2)
   • ťarchavosť (O22.4)
 • I84.0 - Vnútorné trombózované hemoroidy
 • I84.1 - Vnútorné hemoroidy s inými komplikáciami
  • Vnútorné hemoroidy
   • krvácajúce
   • vykĺznuté
   • priškrtené
   • ulcerované
 • I84.2 - Vnútorné hemoroidy bez komplikácie
  • Nešpecifikované vnútorné hemoroidy
 • I84.3 - Vonkajšie trombózované hemoroidy
 • I84.4 - Vonkajšie hemoroidy s inými komplikáciami
  • Vonkajšie hemoroidy
   • krvácajúce
   • vykĺznuté
   • priškrtené
   • ulcerované
 • I84.5 - Vonkajšie hemoroidy bez komplikácie
  • Nešpecifikované vonkajšie hemoroidy
 • I84.6 - Zvyškové hemoroidálne kožné lalôčiky
  • Análne a rektálne kožné lalôčiky
 • I84.7 - Nešpecifikované trombózované hemoroidy
  • Trombózované hemoroidy bez bližšieho určenia, či ide o vnútorné alebo vonkajšie
 • I84.8 - Nešpecifikované hemoroidy s inými komplikáciami
  • Hemoroidy bližšie neurčené ako vnútorné alebo vonkajšie
   • krvácajúce
   • vykĺznuté
   • priškrtené
   • ulcerované
 • I84.9 Bližšie neurčené hemoroidy bez komplikácie
  • Nešpecifikované hemoroidy


I85 - KŔČOVÉ ŽILY PAŽERÁKA - EZOFÁGOVÉ VARIXY
 • I85.0 - Ezofágové varixy s krvácaním
 • I85.9 - Ezofágové varixy bez krvácania
  • Nešpecifikované ezofágové varixy


I86 - KŔČOVÉ ŽILY V INÝCH LOKALIZÁCIÁCH
 • Nezahŕňa:
  • varixy sietnice (H35.0)
  • varikózne žily na neurčenom mieste (I83.9)
 • I86.0 - Podjazykové varixy
 • I86.1 - Mieškové varixy
  • Varikokéla
 • I86.2 - Panvové varixy
 • I86.3 - Varixy vulvy
  • Nezahŕňa:
   • varixy vulvy ako komplikácie
    • pôrodu a popôrodia (O87.8)
    • ťarchavosti (O22.1)
 • I86.4 - Žalúdkové varixy
 • I86.8 - Varikózne žily na iných bližšie označených miestach
  • Varikózny vred nosovej priehradky


I87 - INÉ CHOROBY ŽÍL
 • I87.0 - Postflebitický syndróm
 • I87.1 - Kompresia žily
  • Striktúra (zúženina) žily
  • Syndróm dutej žily (hornej) (dolnej)
  • Nezahŕňa kompresiu pľúcnych žíl (I28.8)
 • I87.2 - Žilová insuficiencia (chronická) (periférna)
 • I87.8 - Iné bližšie určené choroby žíl
 • I87.9 - Nešpecifikovaná choroba vény


I88 - NEŠPECIFICKÁ LYMFADENITÍDA
 • Nezahŕňa:
  • akútnu lymfadenitídu okrem mezenterickej (L04.-)
  • zväčšené lymfatické uzliny NS (R59.-)
  • chorobu vyvolanú vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV] s generalizovanou lymfadenitídou (B23.1)
 • I88.0 - Nešpecifická mezenterická lymfadenitída
  • Mezenterická lymfadenitída (akútna) (chronická)
 • I88.1 - Chronická lymfadenitída okrem mezenterickej
  • Adenitída zdĺhavá ktorejkoľvek uzliny okrem mezenterickej
  • Lymfadenitída zdĺhavá ktorejkoľvek uzliny okrem mezenterickej
 • I88.8 - Iná nešpecifická lymfadenitída
 • I88.9 - Bližšie neurčená nešpecifická lymfadenitída
  • Nešpecifikovaná lymfadenitída


I89 - INÉ NEINFEKČNÉ CHOROBY LYMFATICKÝCH CIEV A UZLÍN
 • Nezahŕňa:
  • chylokélu
   • filáriovú (B74.-)
   • tunicae vaginalis (nefiláriovú) NS (N50.8)
  • zväčšené lymfatické uzliny NS (R59.-)
  • dedičný lymfedém (Q82.0)
  • lymfedém po mastektómii (I97.2)
 • I89.0 - Lymfedém nezatriedený inde
  • Lymfangiektázia (rozšírenie lymfatických ciev)
 • I89.1 - Lymfangitída
  • Lymfangitída
   • nešpecifikovaná
   • chronická
   • subakútna
  • Nezahŕňa:
   • akútnu lymfangitídu (L03.-)
 • I89.8 - Iné bližšie určené neinfekčné choroby lymfatických ciev a lymfatických uzlín
  • Chylokéla (nefiláriová)
  • Lipomelanotická retikulóza
 • I89.9 - Bližšie neurčená neinfekčná choroba lymfatických ciev a lymfatických uzlín
  • nešpecifikovaná choroba lymfatických ciev

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]