Choroby pľúc zapríčinené vonkajšími činiteľmi (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

J60 - J70: Choroby pľúc zapríčinené vonkajšími činiteľmi je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do X. kapitoly MKCH-10 - Choroby dýchacej sústavy.


Nezahŕňa astmu zatriedenú pod J45.


J60 - PNEUMOKONIÓZA BANÍKOV UHOĽNÝCH BANÍ
 • Antrakosilikóza
 • Antrakóza
 • Pľúca uhoľných baníkov


J61 - PNEUMOKONIÓZA ZAPRÍČINENÁ AZBESTOM A INÝMI NERASTNÝMI VLÁKNAMI
 • Azbestóza
 • Nezahŕňa pleurálne plaky s azbestózou (J92.0)


J62 - SILIKÓZA
 • J62.0 - Pneumokonióza zapríčinená prachom mastenca
 • J62.8 - Pneumokonióza zapríčinená iným kremičitým prachom
  • Nešpecifikovaná silikóza


J63 - PNEUMOKONIÓZA ZAPRÍČINENÁ INÝMI ANORGANICKÝMI PRACHMI
 • J63.0 - Aluminóza pľúc
 • J63.1 - Fibróza pľúc z bauxitu
 • J63.2 - Berylióza
 • J63.3 - Fibróza pľúc z grafitu
 • J63.4 - Sideróza
 • J63.5 - Stannóza
 • J63.8 - Pneumokonióza zavinená inými špecifikovanými a norganickými prachmi


J64 - NEŠPECIFIKOVANÁ PNEUMOKONIÓZA


J65 - PNEUMOKONIÓZA ZDRUŽENÁ S TUBERKULÓZOU
 • Všetky stavy pod J60 - J64 s tuberkulózou, všetky typy pod A15 - A16


J66 - CHOROBY DÝCHACÍCH CIEST ZAPRÍČINENÉ ŠPECIFICKÝM ORGANICKÝM PRACHOM
 • Nezahŕňa bagasózu (J67.1), farmárske pľúca (J67.0), hypersenzitívnu pneumonitídu zavinenú organickým prachom (J67.-) a syndróm reaktívnej dysfunkcie dýchacích ciest (J68.3)
 • J66.0 - Bysinóza
  • Choroba dýchacích ciest zavinená prachom bavlny
 • J66.1 - Choroba spracovateľov ľanu
 • J66.2 - Kanabinóza (choroba spracovateľov konopí)
 • J66.8 - Choroba dýchacích ciest zavinená inými špecifickými organickými prachmi


J67 - EXOGÉNNA ALERGICKÁ ALVEOLITÍDA ZAPRÍČINENÁ ORGANICKÝM PRACHOM
 • J67.0 - Farmárske pľúca
  • Pľúca žencov
  • Pľúca pracovníkov so senom
  • Choroba z plesnivého sena
 • J67.1 - Bagasóza
  • Bagasózová
   • choroba
   • pneumonitída
 • J67.2 - Pľúca chovateľov vtákov
  • Pľúca (alebo choroba) chovateľov papagájov
  • Pľúca (alebo choroba) chovateľov holubov
 • J67.3 - Suberóza
  • Pľúca (alebo choroba) predavačov korku
  • Pľúca (alebo choroba) spracovateľov korku
 • J67.4 - Sladovnícke pľúca
  • Alveolitída zapríčinená Aspergillus clavatus
 • J67.5 - Pľúca pestovateľov húb
 • J67.6 - Pľúca lúpačov javorovej kôry
  • Alveolitída zapríčinená Cryptostroma corticale
  • Kryptostromóza
 • J67.7 - Pľúcna choroba zavinená ventilačnými a zvlhčovacími zariadeniami
  • Alergická alveolitída zavinená hubami, termofilnými aktinomycétami a inými organizmami rastúcimi vo ventilačných systémoch
 • J67.8 - Hypersenzitívna pneumonitída zavinená inými organickými prachmi
  • Pľúca premývačov syra
  • Pľúca spracovateľov kávových zŕn
  • Pľúca spracovateľov rybacej múčky
  • Kožušnícke pľúca
  • Sekvojóza
 • J67.9 - Hypersenzitívna pneumonitída zavinená nešpecifikovaným organickým prachom
  • Nešpecifikovaná alergická alveolitída (extrinsická)
  • Nešpecifikovaná hypersenzitívna pneumonitída


J68 - CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY ZAPRÍČINENÉ VDYCHOVANÍM CHEMIKÁLIÍ, PLYNOV, DYMOV A VÝPAROV
 • J68.0 - Bronchitída a pneumonitída zavinená chemikáli

ami, plynmi, dymami a výparmi

  • Chemická bronchitída (akútna)
 • J68.1 - Akútny pľúcny edém zavinený chemikáliami, plynmi, dymami a výparmi
  • Chemický pľúcny edém (akútny)
 • J68.2 - Zápal horných dýchacích ciest zavinený chemikáliami, plynmi, dymami a výparmi nezatriedený inde
 • J68.3 - Iné akútne a subakútne choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami, plynmi, dymami a výparmi
  • Syndróm reaktívnej dysfunkcie dýchacích ciest
 • J68.4 - Zdĺhavé choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami, plynmi, dymami a výparmi
  • Chronický difúzny emfyzém, subakútna chronická obliteračná bronchiolitída a chronická pľúcna fibróza zavinené vdychovaním chemikálií, plynov, dymami a výparmi
 • J68.8 - Iné choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami, plynmi, dymami a výparmi
 • J68.9 - Nešpecifikované choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami, plynmi, dymami a výparmi


J69 - PNEUMONITÍDA VYVOLANÁ TUHÝMI LÁTKAMI ALEBO TEKUTINAMI
 • Nezahŕňa syndróm novorodeneckej aspirácie (P24.-)
 • J69.0 - Pneumonitída vyvolaná vdýchnutím potravy a dáveniny
  • Aspiračná pneumónia vyvolaná
   • nešpecifikovanou príčinou
   • regurgitovanou potravou
   • žalúdkovými sekrétmi
   • mliekom
   • dáveninou
  • Nezahŕňa Mendelsonov syndróm (J95.4)
 • J69.1 - Pneumonitída vyvolaná olejmi a esenciami
  • Lipoidná pneumónia
 • J69.8 - Pneumonitída vyvolaná inými tuhými látkami a tekutinami
  • Pneumonitída vyvolaná aspiráciou krvi


J70 - CHOROBY DÝCHACÍCH CIEST ZAPRÍČINENÉ INÝMI VONKAJŠÍMI ČINITEĽMI
 • J70.0 - Akútne pľúcne prejavy vyvolané žiarením
  • Radiačná pneumonitída
 • J70.1 - Chronické a iné pľúcne prejavy vyvolané žiarením
  • Fibróza pľúc po ožiarení
 • J70.2 - Akútne liekové poruchy interstícia pľúc
 • J70.3 - Chronické liekové poruchy interstícia pľúc
 • J70.4 - Nešpecifikovaná lieková porucha interstícia pľúc
 • J70.8 - Choroby dýchacích ciest vyvolané inými špecifikovanými vonkajšími činiteľmi
 • J70.9 - Choroby dýchacích ciest vyvolané nešpecifikovaným vonkajším činiteľom

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]