Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

I70 - I79: Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do IX. kapitoly MKCH-10 - Choroby obehovej sústavy.

I70 - ATEROSKLERÓZA
 • Zahŕňa:
  • artériolosklerózu
  • artériosklerózu
  • artériosklerotickú cievnu chorobu
  • ateróm
  • degeneráciu
   • arteriálnu
   • artériovaskulárnu
   • vaskulárnu
  • endarteritis deformans alebo obliterans
  • stareckú
   • arteritídu
   • endarteritídu
 • Nezahŕňa:
  • mozgovú (I67.2)
  • koronárnu (I25.1)
  • mezenteriálnu (K55.1)
  • pľúcnu (I27.0)
 • I70.0 - Ateroskleróza aorty
 • I70.1 - Ateroskleróza renálnej artérie
  • Goldblattova oblička
  • Nezahŕňa aterosklerózu obličkových arteriol (I12.-)
 • I70.2 - Ateroskleróza končatinových artérií
  • Aterosklerotická gangréna
  • Mönckebergova skleróza (médie)
 • I70.8 - Ateroskleróza iných artérií
 • I70.9 - Generalizovaná a bližšie neurčená ateroskleróza


I71 - VYDUTINA - ANEURYZMA A RÁZŠTEPOVÁ VYDUTINA AORTY - ANEURYSMA DISSECANS AORTY
 • I71.0 - Rázštep aorty (ktorejkoľvek časti)
  • Rázštepová vydutina aorty (puknutá) (ktorejkoľvek časti)
 • I71.1 - Puknutá aneuryzma hrudníkovej aorty
 • I71.2 - Aneuryzma hrudníkovej aorty bez zmienky o puknutí
 • I71.3 - Puknutá aneuryzma brušnej aorty
 • I71.4 - Aneuryzma brušnej aorty bez zmienky o puknutí
 • I71.5 - Puknutá aneuryzma torakoabdominálnej aorty
 • I71.6 - Aneuryzma torakoabdominálnej aorty bez zmienky o puknutí
 • I71.8 - Puknutá aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste
  • Nešpecifikovaná ruptúra aorty
 • I71.9 - Aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste bez zmienky o puknutí
  • Vydutina aorty
  • Rozšírenie aorty
  • Hyalínna nekróza aorty


I72 - INÉ VYDUTINY
 • Zahŕňa aneuryzmu (varixovú, nepravú, puknutú)
 • Nezahŕňa:
  • aneuryzmu
   • aorty (I71.-)
   • artériovenóznu NS (Q27.3)
   • získanú (I77.0)
   • mozgovú (nepuknutú I67.1)
   • puknutú (I60.-)
   • koronárnu (I25.4)
   • srdca (I25.3)
   • pulmonálnej artérie (I28.1)
   • sietnice (H35.0)
   • varikóznu (I77.0)
 • I72.0 - Aneuryzma krčnice
 • I72.1 - Aneuryzma artérie hornej končatiny
 • I72.2 - Aneuryzma obličkovej artérie
 • I72.3 - Aneuryzma bedrovej artérie
 • I72.4 - Aneuryzma artérie dolnej končatiny
 • I72.8 - Aneuryzma iných bližšie určených artérií
 • I72.9 - Aneuryzma na bližšie neurčenom mieste


I73 - INÉ CHOROBY PERIFÉRNYCH CIEV
 • Nezahŕňa:
  • omrzlinu (povrchovú) (T69.1)
  • omrznutie (hlboké) (T33 - T35)
  • zákopovú ruku alebo nohu (T69.0)
  • spazmus mozgovej artérie (G45.9)
 • I73.0 - Raynaudov syndróm
  • Raynaudova
   • choroba
   • gangréna
   • fenomén (sekundárny)
 • I73.1 - Tromboangitis obliterans [Buerger]
 • I73.8 - Iné bližšie určené periférne cievne choroby
  • Akrocyanóza
  • Akroparestézia
   • jednoduchá [Schultzeho typ]
   • vazomotorická [Nothnagelov typ]
  • Erytrocyanóza
  • Erytromelalgia
 • I73.9 - Bližšie neurčená periférna cievna choroba
  • Intermitentná klaudikácia
  • Spazmus artérie


I74 - ARTERIÁLNA EMBÓLIA A TROMBÓZA
 • Zahŕňa:
  • infarkt
   • embolický
   • trombotický
  • oklúziu
   • embolickú
   • trombotickú
 • Nezahŕňa:
  • embóliu a trombózu
   • bazilárnu (I63.0 - .2, I65.1)
   • krčnicovú (I63.0 - .2, I65.2)
   • mozgovú (I63.3 - .5, I66.9)
   • komplikujúcu
    • potrat, ektopickú alebo molárnu ťarchavosť (O00 - O07, O08.2)
    • ťarchavosť, pôrod a popôrodie (O88.-)
   • koronárnu (I21 - I25)
   • mezenterickú (K55.0)
   • precerebrálnu (I63.0 - .2, I65.9)
   • pľúcnu (I26.-)
   • renálnu (N28.0)
   • retinálnu (H34)
   • vertebrálnu (I63.0 - .2, I65.0)
 • I74.0 - Embólia a trombóza brušnej aorty
  • Syndróm bifurkácie aorty
  • Lericheov syndróm
 • I74.1 - Embólia a trombóza iných a bližšie neurčených častí aorty
 • I74.2 - Embólia a trombóza artérií horných končatín
 • I74.3 - Embólia a trombóza artérií dolných končatín
 • I74.4 - Bližšie neurčená embólia a trombóza artérií končatín
  • Periférna artériová embolizácia
 • I74.5 - Embólia a trombóza bedrovej artérie
 • I74.8 - Embólia a trombóza iných artérií
 • I74.9 - Embólia a trombóza bližšie neurčenej artérie


I77 - INÉ CHOROBY TEPIEN A TEPNIČIEK
 • Nezahŕňa:
  • kolagenózy (cievne) (M30 - M36)
  • angiitídu z hypersenzitivity (M31.0)
  • pulmonálnu artériu (I28.-)
 • I77.0 - Získaná artériovenózna fistula
  • Aneuryzmový varix
  • Získaná artériovenózna aneuryzma
  • Nezahŕňa:
   • nešpecifikovanú artériovenóznu aneuryzmu (Q27.3)
    • mozgovú (I67.1)
    • koronárnu (I25.4)
    • úrazovú - pozri poranenie ciev podľa oblastí tela
 • I77.1 - Striktúra artérie
 • I77.2 - Ruptúra artérie
  • Erózia artérie
  • Fistula artérie
  • Ulcerácia artérie
  • Nezahŕňa:
   • traumatickú ruptúru artérie
 • I77.3 - Arteriálna fibromuskulárna dysplázia
 • I77.4 - Syndróm kompresie arteria coeliaca
 • I77.5 - Nekróza artérie
 • I77.6 - Nešpecifikovaná arteritída
  • Nešpecifikovaná aortitída
  • Nešpecifikovaná endarteritída
  • Nezahŕňa:
   • arteritídu alebo endarteritídu
    • aortálneho oblúka (M31.4)
    • mozgovú NEC (I67.7)
    • koronárnu (I25.8)
    • deformujúcu (I70.-)
    • obrovskobunkovú (M31.5 - .6)
    • obliterujúcu (I70.-)
    • stareckú (I70.-)
 • I77.8 - Iné bližšie určené choroby artérií a arteriol
 • I77.9 - Bližšie neurčená choroba artérií a arteriol


I78 - CHOROBY VLÁSOČNÍC
 • I78.0 - Teleangiektasia hereditaria haemorrhagica
  • Renduova-Oslerova-Weberova choroba
 • I78.1 - Nenádorový névus
  • Névus
   • araneus
   • pavúkovitý
   • hviezdicovitý
  • Nezahŕňa:
   • névus
    • nešpecifikovaný (D22.-)
    • modrý (D22.-)
    • ochlpený (D22.-)
    • melanocytový (D22.-)
    • pigmentovaný (D22.-)
    • farby portského vína (Q82.5)
    • krvavý (Q82.5)
    • cievny NS (Q82.5)
    • verukózny (Q82.5)
    • flammeus (Q82.5)
    • jahodový (Q82.5)
 • I78.8 - Iné choroby kapilár
 • I78.9 - Bližšie neurčená choroba kapilár


I79 - CHOROBY TEPIEN, TEPNIČIEK A VLÁSOČNÍC PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

 • I79.0 - Aneuryzma aorty pri chorobách zatriedených inde
  • Syfilitická aneuryzma (A52.0†)
 • I79.1 - Aortitída pri chorobách zatriedených inde
  • Syfilitická aortitída (A52.0†)
 • I79.2 - Periférna angiopatia pri chorobách zatriedených inde
  • Diabetická periférna angiopatia (E10 - E14†)
 • I79.8 - Iné poruchy artérií, arteriol a kapilár pri chorobách zatriedených inde


Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]