Chromozómová aberácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Chromozómová aberácia alebo aberácia je v genetike odchýlka v štruktúre chromozómu. Genetické aberácie sa zaraďujú medzi mutácie. Môžu vznikať spontánne pri poruchách delenia buniek či replikácie DNA, alebo pod vplyvom zmien vo vonkajšom prostredí (ionizujúce žiarenie, chemické mutagény, vírusy a podobne).

Štrukturálne aberácie[upraviť | upraviť zdroj]

Vyskytujú sa v somatických i zárodočných bunkách (gamétach) a týkajú sa zmeny štruktúry chromozómu (chromozómové mutácie). Delia sa ďalej na:

  • aberácie chromatídového typu – dochádza k zmene štruktúry jednej chromatídy
  • aberácie chromozómového typu – zmena štruktúry postihuje obe chromatídy toho istého chromozómu

K najčastejším mutáciám patria deficiencie (chýbanie časti genetickej informácie), duplikácie (zdvojenie časti genetickej informácie), inverzie („obrátenie“ časti genetickej informácie, podobné obrátenej stránke v knihe) a translokácie (premiestnenie časti genetickej informácie na iné miesto).

Numerické aberácie (Genómové mutácie)[upraviť | upraviť zdroj]

Týkajú sa zmien počtu chromozómov (tzv. polyploídia).

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]