Preskočiť na obsah

Citačný index

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Citačný index alebo citačný register je index obsahujúci mená autorov a názvy ich diel citovaných inými autormi s príslušnými bibliografickými odkazmi. Má obyčajne dve až tri zvláštne, avšak spolu súvisiace časti: zoznam citovanej literatúry, kde sú pri každej jednotlivej publikácii postupne zaznamenávané najstručnejšie bibliografické údaje o literatúre, v ktorej je citovaná, zoznam citujúcej literatúry, v ktorej sa uvádzajú bibliografické záznamy, ktorých citácie sa sledujú a prípadne permutovaný predmetový register zaznamenávajúci pri každom permutovanom páre predmetových termínov všetkých autorov, ktorí sú do citačného indexu zahrnutí a ktorí použili uvedené dvojice termínov v názve svojho diela.

Najvýznamnejším svetovým citačným indexom je americký Science Citation Index (SCI, Citačný index vedy). V oblasti humanitných vied sú významné Arts and Humanities Citation Index (AHCI, Citačný index umenia a humanitných vied) a Social Sciences Citation Index (SSCI, Citačný index spoločenských vied).

Pomocou citačného indexu možno zistiť rôzne kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele, napríklad citovanosť publikovaných dokumentov, vplyv jednotlivých časopisov na vedeckú komunitu a i.

Citačný index - sekundárny element spájajúci citovaný a citujúci dokument; súpis všetkých publikovaných materiálov citovaných v sledovaných prameňoch v bežnom roku. Je usporiadaný abecedne podľa citovaných autorov, pričom jednotlivé citované články sú uvedené pod autorovým menom chronologicky, podľa roku vydania.[1]

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
  1. KATUŠČÁK, Dušan; MATTHAEIDESOVÁ, Marta; NOVÁKOVÁ, Marta. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník odbor knižničná a informačná veda. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 375 s. (Terminologický a výkladový slovník; zv. 6.) ISBN 80-08-02818-1.

Externé odkazy

[upraviť | upraviť zdroj]
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.