Concierge

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Concierge alebo komorník (z fr. concierge < lat. conservus = spoluotrok) je zamestnanec žijúci priamo v dome svojho pána a plniaci úlohy správcu domu. Svoj význam mal hlavne v minulosti. V stredoveku navštevoval šľachtu na ich zámkoch. Iná funkcia komorníka v stredoveku bola úradník kráľa, ktorý bol zodpovedný za udržiavanie spravodlivosti za pomoci súdnych zriadencov.

V súčasnosti ponúkajú služby komorníka mnohé hotely. Cieľom je uľahčiť hosťom hľadanie reštaurácií, zaujímavých miest, či privolanie taxíka. Existujú súkromné spoločnosti, ponúkajúce tieto služby jednotlivcom, či veľkým súkromným spoločnostiam. Dnešný komorník alebo concierge už prekonal hranice svojho pôsobenia. Existuje takzvaný online concierge.