Credit-linked note

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Credit-linked note (skr. CLN, niekedy prekladané ako úverový dlhopis, kreditný dlhopis, úverovo viazaná poukážka, dlhový nástroj viazaný na kredit či úverový dlhový cenný papier) je druh kreditného derivátu.

CLN je financovaný kreditný derivát. To znamená, že strana predávajúca zaistenie poskytne zdroje na krytie rizika druhej strane vopred.

Charakteristika CLN[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Subjekt A odkúpi úverový dlhopis nakúpený subjektom B (môže ísť aj o kupónový, aj o bezkupónový dlhopis; subjekt B je väčšinou banka).
  2. Ak nedôjde k úverovej udalosti vo vzťahu k referenčnému nástroju, splatnosť celej hodnoty úverového dlhopisu bude v stanovený deň podľa kontraktu.
  3. Ak k úverovej udalosti dôjde, úverový dlhopis bude odkúpený späť za cenu a v termíne stanovenom v kontrakte. Platnosť kreditného derivátu obvykle končí.

Subjekt B tak prevádza úverové riziko emitenta referenčného aktíva na subjekt A po dobu trvania kontraktu alebo do úverovej udalosti.

V niektorých prípadoch subjekt B môže využiť k operáciám súvisiacim s úverovým dlhopisom SPV (special purpose vehicle, zvyčajne účelovo založená nebanková inštitúcia), ktoré je bankou B založené. Toto SPV vydá úverový dlhopis, ktorý predá subjektu A . Prostriedky takto získané investuje do kolaterálu, ktorý je stanovený v kontrakte. Úverový dlhopis je kombináciou dlhopisu a swapu úverového zlyhania.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri v článku kreditný derivát