Credit crunch

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Credit crunch (iné názvy: credit squeeze, credit freeze; do slovenčiny niekedy prekladané ako úverová tieseň, zmrazenie úverovej aktivity bánk [1], zmrazenie úverov, zamrznutie úverového trhu) môže byť:
A) v najširšom zmysle (a nepresne) náhle zníženie objemu a/alebo ponuky úverov v ekonomike najmä z dôvodov na strane bánk [2] (resp. ekonomický stav, v ktorom je znížená úverová aktivita[3] alebo je ťažko získať úver [4]), ale spravidla sa používajú rozličné užšie definície, napr:

 • prudký posun krivky ponuky úverov doľava (pri nezmenenej krivke dopytu po úveroch), pričom sa zároveň štandardne posunie rovnovážny objem úverov a úroková miera (krivka je zakreslená v grafe, ktorý má úrokovú mieru na osi y a objem úverov na osi x); opakom credit crunchu je podľa autorov pojem prideľovanie úverov - credit rationing, pri ktorom dochádza k pohybu po nezmenenej krivke ponuky úverov preč od rovnovážnej polohy [5]
 • pokles ponuky úverov, ktorý je na danú fázu hospodárskeho cyklu abnormálne vysoký. resp. situácia, keď sa ponuková krivka na trhu úverov posunie badateľne doľava, hoci sa nemenia reálne úrokové sadzby ani kvalita uchádzačov.[6]
 • pokles ponuky úverov vzhľadom k náhlemu zníženiu ochoty bánk poskytovať úverové zdroje, pričom je tento jav sprevádzaný rastom zapožičných úrokových sadzieb [7]
 • = capital crunch [8]
 • = prideľovanie úverov (credit rationing) [9]
 • obdobie prudko zvýšeného prideľovania úverov iného než prostredníctvom zmeny ceny [10] resp. situácia zvýšenej intenzity prideľovania úverov [11]
 • situácia, keď veľa finančných inštitúcií má ťažkosti so zabezpečením potrebného financovania - za primeranú úrokovú mieru - na udržanie životaschopnosti svojich prevádzok, obyčajne z dôvodu neochoty finančných inštitúcií požičiavať peniaze v dôsledku rozšírených obáv, že môže nastať neplnenie záväzkov a/alebo insolventnosť v sektore. [12]
 • (definícia z roku 1918) náhle, silné zlyhanie úverov, spôsobené politickými a vojenskými udalosťami, jednotlivými obrovskými bankrotmi majúcimi individuálne príčiny (Baring Brothers) alebo podobnými vecami (opakom je podľa autora úverová kríza, ktorá je "zlyhanie úverov", ktoré má príčiny najmä v prílišnom zadlžení subjektov a väčšinou vyplýva z nejakej inej krízy v hospodárstve, napr. špekulačnej krízy, krízy nehnuteľností atď.) [13]
 • (tu je hlavným názvom "credit freeze") situácia, v ktorej sa úverový trh úplne zastaví a v podstate tak celú ekonomiku dostane do voľného pádu [14]

B)zriedkavejšie a najmä pre výraz credit crunch skôr zastarano: obdobie počas ktorého/stav kedy je poskytovanie úverov obmedzené zo strany štátu, najmä stanovením úverových limitov štátom na objem úverov poskytovaných bankami, t.j. najmä stanovením úverových stropov [15]

Poznámky k definícii:

 • Výrazy obsahujúce "freeze" či "z(a)mrznutie/zmrazenie" môžu na rozdiel od "credit crunch/squeeze" alternatívne znamenať aj (takmer) úplné zastavenie poskytovania úverov, teda akýsi extrémny credit crunch [16].
 • Tento text [17] rozlišuje "credit crunch" a "credit squeeze" - credit crunch je vraj extrémny credit squeeze.
 • Výraz úverová kríza (kreditná kríza) sa často používa synonymne s vyššie uvedeným významom A, ale pri bližšom pohľade má aj iné definície.

Príkladom pre "credit crunch" sú niektoré javy celosvetovej krízy, ktorá sa začala v roku 2007.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad%5CORM%5CAnalyzy%5C2006P-2.PDF
 2. pozri napr. http://ies.fsv.cuni.cz/work/index/show/id/185
 3. http://www.wisegeek.com/what-a-credit-crunch.htm, podobne http://www.investopedia.com/terms/c/creditcrunch.asp#axzz1gjMWxIPl
 4. http://www.businessdictionary.com/definition/credit-crunch.html
 5. Belke, A., Polleit, T.: Monetary Economics in Globilised Financial Markets, 2009, str. 600
 6. Bernanke a Lown (1991) citované v: http://dallasfed.org/research/er/1993/er9303a.pdf a v: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/en/research/research_publications/mp_wp/download/vp19-00.pdf
 7. S. Pazarbasioglu 1996 citované v: http://ies.fsv.cuni.cz/work/index/show/id/185
 8. Woo 1999, Syron 1991 citované v: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/en/research/research_publications/mp_wp/download/vp19-00.pdf
 9. Ghosh a Ghosh 1999, Singer a Pospíšil 1999 citované v:http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/en/research/research_publications/mp_wp/download/vp19-00.pdf
 10. Owens and Schreft 1992 citované v: http://dallasfed.org/research/er/1993/er9303a.pdf
 11. http://ies.fsv.cuni.cz/work/index/show/id/185
 12. credit crunch in: http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load
 13. Spiethoff, A.: Die Krisenarten, in: Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche, 42. Jahrgang, prvá časť, 1918, str. 223 a nasl., dostupné na stránkach archive.org
 14. http://www.wisegeek.com/what-is-a-credit-freeze.htm
 15. Longman Dictionary of Business English, 1989; http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/en/research/research_publications/mp_wp/download/vp19-00.pdf (str. 8 dole); http://www.investorwords.com/1213/credit_squeeze.html
 16. porov. napr. http://www.csob.cz/cz/SME/Trhy/Financni-a-kapitalove-trhy/Komentare-meny/Stranky/hzdetail.aspx?Info=14564, http://www.wisegeek.com/what-is-a-credit-freeze.htm
 17. http://www.finance-glossary.com/define/credit-crunch/12655/credit%20crunch