Džungľa (vegetácia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Džungľa (zastarano: džungle alebo džangle [t.j. množné číslo, preto existuje napr. názov Kniha džunglí]) môže byť:[1][2][3][4][5][6][7][8][9]

 • pôvodne: krajina (krajinný typ) s podrastami (krovinami a pod.), dlhými trávami a prepletenou vegetáciou v tropickej Indii (prípadne všeobecnejšie v juhovýchodnej Ázii); niektoré definície dodávajú že krajina musí byť aj močaristá; ako džungľa sa označuje aj rastlinný porast takejto krajiny a pozemok, kus zeme patriaci do takejto krajiny
 • monzúnový les Indie
 • (akýkoľvek) tropický prales (t.j. dažďový rovníkový prales)
 • ťažko preniknuteľný tropický močaristý a dažďový les
 • ťažko preniknuteľný (hustý) tropický prales
 • ťažko preniknuteľná vegetácia vôbec (aj mimo trópov)

Etymológia[upraviť | upraviť zdroj]

Slovo pochádza z nemeckého Dschungel (staršie aj Dschangeln a pod.), ktoré znamená džungľa. Nemčina slovo v 19. storočí prevzala z anglického slova jungle (staršie aj jangal, jingle, jungul), ktoré znamená džungľa. Anglické slovo je prvýkrát doložené v roku 1776 a pochádza z hindského slova džangal, ktoré pôvodne znamenalo púšť, pustina, ale neskôr znamenalo džungľa. Hindské slovo pochádza zo sanskritského slova džángala, ktoré znamená suchý alebo púšť.[10][3][11]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. džungľa. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5. Zväzok 3. (Č – Eg).
 2. džungle. In: Malá československá encyklopedie II D-CH. 1. vyd. Praha: Academia, 1985. s. 254.
 3. a b jungle. In: Oxford English Dictionary, Second Edition with Additions Series, 2009
 4. [1]
 5. džungľa. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 5. revid. a dopl. vyd. Bratislava – Prešov : SAMO, 2008. 1184 s. ISBN 978-80-89123-07-0. S. 288.
 6. džangle. In: Ottův slovník naučný
 7. džungľa. In: Slovenský náučný slovník. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok I. A – D. Bratislava; Praha : Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932. 344 s.
 8. Dschungel. In: Brockhaus. Enzyklopädie in 30 Bänden, 2005
 9. džungľa. In: Pyramída - encyklopedický časopis moderného človeka, č. 27
 10. džungľa in: Slovník cudzích slov (akademický), SPN, 2005
 11. Pfeifer: Etymologische Wörterbuch des Deutschen, 1993