Daň

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Daň je (v slovenskom práve) platba fyzických alebo právnických osôb, ktorá je vynútiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca, a ktorú vyberá štát a orgány miestnej samosprávy v prospech verejných rozpočtov a účelových fondov na úhradu verejných výdavkov vo vopred určenej výške a s presne určeným termínom splatnosti.[1]

Sústava, či zoznam daní, ktoré sa vyberajú, resp. môžu vyberať na sledovanom území, sa nazýva daňová sústava.[2] Napríklad daňová sústava Slovenska sa veľmi podstatne zmenila v roku 1993.

Základné daňové pojmy[upraviť | upraviť zdroj]

 • subjekt dane – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je povinná platiť daň
 • predmet dane (objekt dane) - to, na čo sa vzťahuje daň (napr. príjem)
 • základ dane – hodnota, z ktorej sa vypočíta daňová povinnosť
 • sadzba dane – nástroj, prostredníctvom ktorého sa zo základu dane vypočíta výška dane, môže byť určená pevnou sumou (daň z nehnuteľností), percentuálne (DPH) alebo kombináciou pevnej sumy a percenta (daň z cigariet)
 • daňová sústava – je sústava daní, platných v určitom období, na určitom mieste, legislatívne podložených.

Priame dane:

 • príjmové dane (dôchodkové) - Daň z Príjmov FO a PO
 • majetkové dane (miestne dane) - Daň za užívanie verejného priestranstva, z nehnuteľnosti, za psa, atď.

Klasifikácia[upraviť | upraviť zdroj]

Dane možno rozlične deliť:

Delenie 1 (podľa daňovej techniky):

Delenie 2:

Delenie 3 (podľa spôsobu vyberania):

Delenie 4:

Delenie 5 (podľa spôsobu určenia základu dane):

Delenie 6 (podľa predmetu dane):

Delenie 7 (podľa oprávneného subjektu dane):

Delenie 8 (podľa určenia dane):

Delenie 9 (podľa spôsobu výpočtu):

Dane platné na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Štátne dane[upraviť | upraviť zdroj]

Priame dane:

K 1.1.2004 boli zrušené daň z darovania, daň z dedičstva, k 1.1. 2005 daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

Nepriame dane (dane zo spotreby, spotrebné dane v širšom zmysle):

Miestne dane[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Daň. In: KRÁLIK, Jozef; JAKUBOVIČ, Daniel. Slovník finančného práva. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2004. 283 s. ISBN 80-224-0814-X. S. 47 – 49.
 2. Daňová sústava. In: KRÁLIK, Jozef; JAKUBOVIČ, Daniel. Slovník finančného práva. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2004. 283 s. ISBN 80-224-0814-X. S. 96.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Spolupracuj na Wikicitátoch Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Daň
 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Daň

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]