Daňový raj

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Daňový raj alebo daňová oáza[1] je štát alebo oblasť s nízkym zdanením, ktorý umožnuje podnikateľom a osobám možnosti vyhýbať sa daňovej povinnosti[2], iná definícia: „oblasť alebo krajina v ktorej dôchodky a bohatstvo podliehajú nízkym, prípadne vôbec žiadnym daniam a ktoré majú rozvinuté antitrastové zákonodarstvo, takže disponovanie aktívami je tam mimoriadne výhodné“[1].

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Daňové raje sú malé štáty, zvyčajne s populáciou okolo 1 milióna obyvateľov a bohatšie ako okolité štáty.[2] Ide o politicky stabilné štáty s efektívnou vládou, s dobrou vymožiteľnosťou práva a nízkou korupciou.

Podľa údajov pre rok 2005 daňové raje obýva 0,8 % svetovej populácie, ale je v nich sústredených 2,3 % svetového príjmu.[2] V rokoch 1982-1999 mali priemerný ročný rast DPH na osobu 3,3 % oproti 1,4 % ostatného sveta.

Ďalšie znaky sú[1]:

  • prísne bankové a obchodné tajomstvo
  • žiadna menová kontrola zahraničných vkladov v cudzích menách
  • značný rozsah finančného sektora
  • absencia dohôd o výmenách daňových informácií s inými štátmi

Ide o štáty[2]:

Postoj ostatných štátov[upraviť | upraviť zdroj]

Štáty s vyšším zdanením považujú daňové raje za hrozbu, pretože tie môžu odlákať z nich ekonomické aktivity.[2]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c daňový raj. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5. Zväzok 3. (Č – Eg), s. 199.
  2. a b c d e tax havens. In: The New Palgrave Dictionary of Economics. Ed. Steven N. Durlauf, Lawrence Blume. 2nd ed. Zväzok 8. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2008. ISBN 978-0-230-22644-9. S. 173 – 175.
  3. daňové oázy. In: PEARCE, David W. Macmillanův slovník moderní ekonomie. Preklad Oldřich Dědek. 2. vyd. Praha : Victoria Publishing, 1995. 549 s. ISBN 80-7187-041-2. S. 49.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]