Deformácia (mechanika)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Deformácia je zmena geometrického tvaru (rozmerov) telesa v dôsledku pôsobenia vonkajšej sily.

Pomerná zmluvná (technická, inžinierská, dohovorená) deformácia[upraviť | upraviť zdroj]

V teórií tvárnenia sa často používa pojem "pomerná deformácia", čo je číslo vyjadrujúce pomer dvoch čísiel. Prvé číslo (číslo v čitateli) vyjadruje dĺžkovú zmenu rozmeru telesa v smere x alebo y alebo z, resp. jednoducho v určitom smere. Druhé číslo (v menovateli) vyjadruje pôvodnú hodnotu rozmeru v tom istom smere ako číslo v čitateli, teda rozmer pred deformáciou. Tento pomer sa označuje gréckym písmenom \epsilon, čiže epsilon. Ak napríklad ťaháme tyč dochádza k zmene jej dĺžky l, čiže sa tyč predĺži (alebo skráti, ak tlačíme) o hodnotu \pm\Delta l, pomerná deformácia epsilon bude:

\epsilon = \frac {\Delta l}{l} = \frac {l_u - l_0} {l_0}

l_0 je pôvodná dĺžka (dĺžka pred deformáciou)

l_u je dĺžka tyče po deformácii.

Keďže môže byť zmena rozmeru kladná (ťah) alebo záporná (tlak), môže byť aj deformácia epsilon číslo kladné alebo záporné, a teda tak vyjadrovať zväčšenie alebo zmenšenie rozmeru v určitom smere.

Skutočná deformácia[upraviť | upraviť zdroj]

Často (a to aj v inžinierských výpočtoch) je však namiesto zmluvnej ťažnosti potrebné použiť skutočnú deformáciu. Tá sa počíta nasledovne:

 \dot {e} = \int_{l_0}^{l_1} \frac {dl}{l}\, = ln  \frac {l_1} {l_0} = ln (1+\epsilon )

Pomocou skutočnej deformácie je napr. definovaný koeficient normálovej anizotrópie. Skutočne deformácie možno na rozdiel od dohovorených jednoducho sčítavať.