Dekadencia (umelecký smer)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Dekadencia (z franc. slova décadence – úpadok) bol umelecký smer, ktorý vznikol na konci 19. storočia, pre ktorý bol charakteristický subjektivizmus, pesimizmus a krajný individualizmus.[1][2]

Časté sú motívy bezvýchodiskovosti, rozkladu a smrti. O predstaviteľoch dekadencie sa zvykne písať ako o „izolovaných od reality“ so sklonmi k iluzionizmu.[3] Často sa dekadentné tóny a motívy prelínajú so symbolistickou tematikou (niekedy sa aj termín dekadencia rozumie ako nadradený, súhrnný pojem pre rôzne smery z konca 19. storočia a začiatku 20. storočia, medzi ktoré patrí aj symbolizmus[4]).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. dekadencia. In: Krátky slovník slovenského jazyka. Redakcia J. Kačala – M. Pisarčíková – M. Považaj. 5.. dopl. a upr. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020. 960 s. ISBN 978-80-8128-261-4. S. 176.
  2. dekadencia. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 5. revid. a dopl. vyd. Bratislava – Prešov : Samo, 2008. 1184 s. ISBN 978-80-89123-07-0. S. 230.
  3. dekadencia. In: Encyklopédia Slovenska. Zväzok I. A – D. Bratislava : Veda, 1977. 624 s. S. 192.
  4. dekadencia. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 147.