Deklarácia nezávislosti

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Deklarácia nezávislosti alebo vyhlásenie nezávislosti je akt a/alebo dokument, ktorým obyvateľstvo istého územia (napr. kolónie) závislého od nejakého štátu oznámi, že sa samé považuje za nezávislé od spomínaného štátu.

Dôsledkom takejto deklarácie môže byť okamžitá (faktická) nezávislosť, vojna o nazávislosť, neskoršia nezávislosť (často po vojne o nezávislosť alebo rokovaniach) alebo aj žiaden dôsledok (napríklad v dôsledku nedostatočnej podpory deklarácie u väčšiny obyvateľstva).

Najznámejšia deklarácia nezávislosti (ako dokument) je Deklarácia nezávislosti Spojených štátov. Slovenská deklarácia nezávislosti sa nazýva Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky.