Devízová hodnota

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Devízové hodnoty je pojem slovenských a predtým česko-slovenských devízových predpisov.

Podľa súčasného Devízového zákona č. 202/1995 Z.z. (stav máj 2008) sú to peňažné prostriedky v cudzej mene (inými slovami resp. v staršej terminológii devízy a valuty) a zahraničné cenné papiere (pred prijatím novely č. 209/2007 sem patrili aj finančné deriváty a pred prijatím novely č. 602/2003 aj zlato), pričom:

  • cenné papiere sú definované v zákone ako listina alebo zápis, ktorý ju nahradzuje a s ktorým je spojené právo účasti na majetku alebo právo na peňažné plnenie
  • zahraničný cenný papier ako cenný papier, ktorého emitentom je cudzozemec.

Podľa predchádzajúceho Devízového zákona č. 528/1990 Zb. sú to devízy, valuty, zahraničné platobné dokumenty, zlato, zahraničné cenné papiere, vkladové listy znejúce na cudziu menu a vkladné knižky znejúce na cudziu menu , pričom:

  • cenné papiere sú definované ako dokumenty, s ktorými je spojené právo týkajúce sa účasti na majetku (akcie, podielové listy a pod.), dlhopisy (štátu, verejných inštitúcií, bánk, priemyselných a iných podnikov), ako aj dividendové a úrokové kupóny a talóny
  • zahraničné platobné dokumenty sú definované ako doklady, s ktorými je spojené právo na peňažné plnenie v cudzej mene (zmenky, šeky, akreditívy, poukážky, platobné karty a pod.)
  • zlato je definované ako kryté mince a zlato vo svetovo-obchodovateľných zliatkoch, ktorého rýdzosť je zaručená na tento účel svetovo uznávanou právnickou osobou odtlačkom jej značky alebo pripojeným osvedčením
  • zahraničné cenné papiere sú definované ako cenné papiere týkajúce sa majetku v zahraničí, ako aj znejúce na plnenie v zahraničí.

Rovnaká bolo definícia v Devízovom zákone č. 162/1989, no vkladové listy znejúce na cudziu menu sa nespomínali.

Podľa Zákona o devízovom hospodárstve č. 142/1970 Zb. (§10) sú to devízy, valuty, cenné papiere, depozitné potvrdenky, vkladné knižky a životné poistky znejúce na cudziu menu, pričom:

  • zlato je definované ako zlato v nerozpracovanom stave alebo v polotovaroch, a ak obsahujú viac ako 5% rýdzeho zlata, aj zmesi, zliatiny, zlomky a zlaté mince,
  • cenné papiere sú definované ako účastiny a iné dokumenty zakladajúce účasť na majetku (podielové listy, certifikáty a i.), čiastkové dlhopisy (dlhopisy štátnych a iných verejných pôžičiek, záložné listy, dlhopisy bánk, priemyselných podnikov a i.), ako aj dividendové a úrokové kupóny a talóny
  • zahraničné cenné papiere sú definované ako cenné papiere, ktoré sú splatné alebo boli vydané v zahraničí