Diagram nasadenia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Príklad diagramu nasadenia

Diagram nasadenia (angl. deployment diagram) je typ diagramu v jazyku UML.

Diagram nasadenia zobrazuje hardvér použitý v systémovej inštalácii a asociácie medzi týmito komponentmi. Elementy používané v diagramoch nasadenia sú uzly (zobrazené ako kocky), komponenty (zobrazené ako obdĺžniky) a asociácie.

V UML 2.0 nie sú komponenty umiestňované do uzlov. Namiesto toho sú do uzlov umiestňované artefakty a uzly. Artefakt môže byť súbor, program, knižnica alebo databáza vytvorená alebo modifikovaná v projekte. Tieto artefakty implementujú kolekcie komponentov. Vnútorné uzly znázorňujú vykonávacie prostredia skôr ako hardvér. Príklady vykonávacích prostredí zahŕňajú interpretery jazyka a operačných systémov.