Diagram tried

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Hierarchia UML diagramov, zobrazená ako diagram tried

Diagram tried (class diagram) je typ diagramu v jazyku UML.

Diagram tried popisuje štruktúru systému zobrazením tried a vzťahov medzi nimi.

Triedy[upraviť | upraviť kód]

Každá trieda, zobrazená ako obdĺžnik so svojim názvom uvedeným vnútri, reprezentuje časti systému alebo softvéru. Trieda môže zobrazovať svoje vlastnosti, nazývané v UML atribúty pod svojim názvom. Každý atribút je zobrazený minimálne svojim menom, môžu byť pri ňom uvedené aj jeho parametre a typ návratovej hodnoty.

Trieda môže zobrazovať aj svoje metódy, v UML nazývané operácie. Každá operácia by mala byť reprezentovaná aspoň svojim menom, môžu byť pri nej uvedené aj jej parametre a typ návratovej hodnoty.

Viditeľnosť atribútov a operácií sa označuje nasledovne:

  • "+": verejné (public)
  • "#": chránené (protected)
  • "–": súkromné (private)
  • "~": balíček (package)

Trieda môže mať špecifikovaný stereotyp, ktorý definuje určité vlastnosti triedy. Stereotyp je zobrazovaný nad názvom triedy medzi "značkami" << a >> (napr. <<control>>, <<entity>>, <<boundary>>, <<interface>>).

Interface je špeciálnym typom triedy, ktorá poskytuje iba definíciu funkcionality systému (operácií). Implementáciu zabezpečuje iná trieda.

Vzťahy[upraviť | upraviť kód]

Jazyk UML definuje nasledovné vzťahy v diagramoch tried.

Generalizácia[upraviť | upraviť kód]

Generalizácia alebo dedičnosť je vzťah medzi nadradenou a podradenou triedou. Grafickou reprezentáciou dedičnosti je trojuholník na konci nadradenej (rodičovskej) triedy.

Asociácia[upraviť | upraviť kód]

Asociácie sa zakresľujú medzi triedami, ale reprezentujú vzťahy medzi objektami. Úloha objektu vo vzťahu asociácie môže byť špecifikovaná na konci asociácie, ako aj na multiplicite (počet objektov, ktoré sa zúčastňujú asociácie).

Agregácia, kompozícia[upraviť | upraviť kód]

Agregácia i kompozícia sú zvláštnou formou asociácie.

Agregácia[upraviť | upraviť kód]

Agregácia nastáva, keď je trieda vytvorená ako kolekcia alebo kontajner inej triedy bez silnej závislosti životného cyklu jej inštancií. Jej grafická reprezentácia je prázdny kosoštvorec na konci nadradenej triedy.

Kompozícia[upraviť | upraviť kód]

Kompozícia je silne závislá na životnom cykle medzi objektami daných tried. Ak je zničený kontajner, je zničený aj objekt v tejto triede. Grafickou reprezentáciou kompozície je čierny kosoštvorec na konci nadradenej triedy.

Asociačná trieda[upraviť | upraviť kód]

Asociačná trieda je konštrukcia, ktorá umožňuje asociačnej väzbe mať operácie a atribúty. Grafickou reprezentáciou je trieda pripojená k asociácii prerušovanou čiarou.

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]