Preskočiť na obsah

Diferenciácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Diferenciácia (lat.) alebo v niektorých kontextoch aj diferencovanie môže byť:

 • všeobecne:
  • proces (prípadne spôsob a výsledok) rozrôzňovania, rozdeľovania, rozlíšenia, odstupňovania; rozlišovanie, rozrôznenie
  • odlíšenie (sa)
  • rozdiely (napr. diferenciácia vo výsledkoch podnikov)
 • v biológii:
 • v geológii a planétológii: proces vzájomného oddeľovania sa rôznorodých zložiek telesa alebo vrstvy (napr. minerálov v horninách) vyvolaný účinkom gravitačných síl, respektíve tlakom (hmotnejšie zložky klesajú smerom k hmotnému stredu telesa), synonymum: gravitačná diferenciácia, pozri gravitačná diferenciácia
 • v psychológii: schopnosť jedinca rozlíšovať viacero podnetov, identifikovať ich a reagovať na ne odlišným spôsobom, pozri diferenciácia (psychológia)
 • v jazykovede pri vývoji jazykov: rozrôzňovanie jazykov ako dôsledok nejednotného gramatického, hláskového a lexikálneho vývoja pre väčšom teritoriálnom rozšírení, pozri diferenciácia (jazyk)
 • v matematike: derivovanie, pozri derivácia (funkcia)
 • v sociológii: skrátene sociálna diferenciácia
 • v marketingu: skrátene najmä:


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.