Preskočiť na obsah

Digitálny vzorkovací osciloskop

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Digitálny vzorkovací osciloskop (digital sampling oscilloscope, DSO) je zariadenie, pomocou ktorého je možné sledovať priebeh elektrického napätia v čase.

Funkcia je podobná ako u analógového osciloskopu. Podstatný rozdiel je v spracovaní vstupného signálu. U DSO, po zosilnení/zoslabení, prípadnom frekvenčnom orezaní, jedn osmernom posunutí či inom analógovom predspracovaní, je signál v pravidelných intervaloch vzorkovaný a pomocou analógovo-číslicového prevodníka prevádzaný do číslicovej podoby a následne ukladaný do pamäte. Signál je potom zobrazovaný rovnako ako u počítača.

Základné parametre DSO sú bitová šírka vzorky, počet kanálov, vzorkovacia frekvencia a šírka pásma (daná analógovými vstupnými obvodmi). Niekedy sa komerčne využíva (či skôr zneužíva) vyššia než skutočná vzorkovacia frekvencia ktorá sa dá dosiahnuť tzv. „prevzorkovaním“, keď sa periodický signál vzorkuje niekoľkokrát vždy s posunutím menším ako je perióda vzorkovania. V praxi je však použitie tohoto režimu obmedzené.

Výhodou DSO oproti analógovému osciloskopu je jeho prirodzená „pamäťovosť“, t. j. je možné zosnímať jednorazový priebeh a zobraziť ho neobmedzenú dobu, ďalej možnosť zosnímaný priebeh ďalej číslicovo spracovať (napr. frekvenčne analyzovať pomocou FFT). Určitou nevýhodou je možnosť vzniku „záznejových“ javov pri snímaní periodických signálov s frekvenciou veľmi blízkou vzorkovacej frekvencii, čo môže neskúseného používateľa DSO zmiasť.