Diplomatika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Diplomatika (gr. diploma - listina) je pomocná historická veda zaoberajúca sa spracovaním starých listín a dokumentov ako historického materiálu. Diplomatika v súčasnosti skúma aj ďalšie diplomatické kategórie a to mandáty, listy, knihy, spisy a účtovné písomnosti.

  • Listiny sú písomné svedectvá o určitom právnom pokonaní zachovávajúce formálna náležitosti, ktoré im dávajú právnu silu a záväznosť.
  • Mandáty sú nariadenia vrchností, najmä panovníkov inštitúciam alebo osobám , majú však len jednorázovú alebo dočasnú platnosť .
  • Listy sú jednoduché oznámenia o verejných alebo súkromných záležitostiach. Zachovávajú si síce určitú formu ale nemajú silu právneho svedectva.
  • Knihy sú zápisy o úradnej činnosti a rozhodnutiach vedené v knižnej forme pre internú potrebu úradu.
  • Spisy sú písomnosti ktoré vznikajú v priebehu vybavovania úradných záležitostí a sú vedené pre internú potrebu úradu.
  • Účtovné písomnosti sú úradné záznamy o príjmoch a výdavkoch.

Zakladateľom diplomatiky ako vedeckej disciplíny bol Jean Mabillon so svojím dielom De re diplomatica libri sex (šesť kníh o diplomatike) v ktorom sa venuje rôznym druhom stredovekého písma a rukopisov .

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • LEHOTSKÁ, Darina. Príručka diplomatiky. Bratislava : Slovenská archívna správa. 1972