Preskočiť na obsah

Diskusia:Kubický meter za sekundu

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Nie je správne písať rovnítko medzi veličinami a ich jednotkami. Uvedený vzorec by mal vyzerať takto:
Q = V/t , (m³/s) alebo [Q] = m³/s = m³•s-1


Poznámka.
Správny zápis jednotiek je uvedený v normách STN(ČSN) 01 1300 z roku 1980, STN(ČSN) 01 1301 z roku 1984. Tieto normy vyslovene zakazujú písanie jednotiek do hranatých zátvoriek. Do hranatých zátvoriek sa dáva len značka fyzikálnej veličiny, ktorej jednotku chceme napísať. Jednotky v grafoch, v tabuľkách a v hore uvedenom príklade sa dávajú do okrúhlych zátvoriek. Posledná norma o jednotkách STN ISO 31-0 bola vydaná v roku 1997.