Diskusia:SJanoska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

DOKONČIŤ

Chemoterapia[upravi | upravi zdroj]

Chemoterapia je liečba rakoviny pomocou liekov ("protirakovinových liekov"), ktoré môžu zničiť rakovinové bunky. Pojmom "chemoterapia" sa zvyčajne myslia cytotoxické lieky, ktoré ovplyvňujú rýchlo sa deliace bunky vo všeobecnosti, na rozdiel od cielených terapií (pozri nižsie). Chemoterapeutiká rôzne zasahujú do bunkového delenia, napr. do kopírovania DNA alebo delenia novovzniknutých chromozómov. Väčšina foriem chemoterapie cieli na všetky rýchlo sa deliace bunky a nie sú namierené len na špecificky rakovinové bunky, !!!aj keď určitá miera špecifikácie môže pochádzať z neschopnosti mnohých rakovinových buniek opraviť poškodenú DNA, zatiaľ čo normálne bunky zvyčajne môžu!!!AjVEngNezmysel?. Teda chemoterapia môže poškodiť zdravé tkanivo, najmä také, ktoré sa rýchlo obnovuje (napr. črevnej sliznice). Tieto bunky sa zvyčajne po chemoterapii opravia.

Pretože niektoré lieky lepšie fungujú v kombinácií, ako samé, dva alebo viac druhov liekov sa často podáva v rovnakom čase. Toto sa nazýva "kombinovaná chemoterapia"; väčšina chemoteraerapeutických liečb pozostáva z takýchto kombinácií.[10]

Lieèbe niektorých leukémií a lymfómov vyžaduje použitie vysokých dávok chemoterapie a celkového telesného ožiarenia (Total body irradiation - TBI). Takáto liečba oslabuje, poškodzuje kostnú dreň, a teda schopnosť tela obnoviť a !!!repopulate!!! krv. Z tohto dôvodu, zber kostnej drene alebo periférnych krvných kmeňových buniek sa vykonáva pred oslabujúcou časťou terapie, aby sa umožnila "záchrana"!!!nejakáRetransplantácia? po liečbe. Toto je známe ako autológna transplantácia kmeňových buniek. Prípadne, hematopoietické kmeňové bunky sa môžu transplantovať od vhodných nepríbuzných darcov (Matched unrelated donor - MUD).

Cielené terapie[upravi | upravi zdroj]

Cielená terapia, ktorá sa začala používať koncom deväťdesiatych rokov, má významný vplyv pri liečbe niektorých typov rakoviny, a je v súčasnej dobe veľmi aktívnym výskumným poľom. Táto terapia pozostáva z použitia látky špecifickej pre abnormálne, deregulované bielkoviny nádorových buniek. !!!Small molecule targeted therapy drugs!!! sú vo všeobecnosti inhibítormi !!!enzymatických domén!!! na zmutované, premnožené, alebo inak !!!kritické!!! bielkoviny v nádorových bunkách. Významným príkladom sú inhibítory !!!tyrozín-kinazy!!! imatinib (Gleevec/Glivec) a gefitinib (Iressa).

!!!Terapia monoklonálnej protilátky!!! je ďalšia stratégia, v ktorej terapeutickým prostriedkom je protilátka , ktorá sa špecificky viaže na bielkoviny na povrchu nádorových buniek. Príklady zahŕňajú anti-HER2/neu protilátku trastuzumab (Herceptin) používané pri rakovine prsníka, a anti-CD20 protilátka rituximab, používaná v rôznych malignitách B-buniek.

Cielená terapia môže tiež zahŕňať malé peptidy ako "navádzacie zariadenia". Tieto sa môžu viazať na receptory povrchu bunky alebo na ovplyvnenú !!!extracelulárnu maticu!!! v okolí nádoru. Rádionuklidy, ktoré sú napojené na tieto peptidy (napr. RGDs) nakoniec zabijú rakovinové bunky, ak sa nuklidy rozpadnú v blízkosti bunky. !!!Najmä oligo - alebo multiméry!!!" týchto !!!viazaných motívov!!! sú veľmi zaujímavé, pretože môžu viesť k zvýšeniu nádorovej špecifickosti a avidity.

Fotodynamická terapia (PDT) je ternárna liečba rakoviny s účasťou !!!fotosenzitizéra, kyslíku v tkanivách!!! a svetla (často pomocou laserov[11]). PDT môže byť použitá ako liečba pre karcinóm bazálnej bunky (Basal cell carcinoma - BCC) alebo rakoviny pľúc; PDT môže byť tiež užitočná pri odstraňovaní stôp malígneho tkaniva po chirurgickom odstránení veľkých !!!nádorov!!!vEngBoloTumor.[12]

!!!Vysokoenergetický terapeutický ultrazvuk môže zvýšiť dávkovanie protirakovinovej látky s vysokou hustotou zacielenia a nanomedicínskych látok na cielenie lokality nádoru 20-násobne vyššie ako tradičné cielené liečby rakoviny.[13]!!!

Syntetická smrť[upravi | upravi zdroj]

Syntetická smrť vzniká, keď kombinácia nedostatkov v prejave dvoch alebo viacerých génov vedie k bunkovej smrti, pričom nedostatok iba jedného z týchto génov k nej nevedie. Nedostatky môžu vzniknúť prostredníctvom mutácií, epigenetických zmien alebo inhibítorov jedného alebo oboch génov.

Rakovinovým bunkách často chýba gén DNA na opravu.[17][18] (pozri tiež DNA opravný nedostatok v rakovine.) Tento defekt môže byť v dôsledku mutácie, alebo často epigenetického !!!stíšenia/umlčania!!! (pozri epigenetické umlčanie opravy DNA). Ak tento DNA opravný defekt je v jednej zo siedmich DNA !!!opravných!!! ciest (pozri DNA opravy ciest), a náhradná opravná cesta DNA je potlačená, inhibovaná, potom nádorové bunky môžu byť zabité syntetickou smrťou. Nenádorové bunky, bez porušenej počiatočnej cesty, môžu prežiť.

Rakovina vajeèníkov[upravi | upravi zdroj]

Mutácie v DNA opravných génoch BRCA1 alebo BRCA2 (aktívne v homologických rekombinačných opravách) sú "synteticky smrteľné" pri potlačení opravného génu DNA PARP1 (aktívne pri odstránení základnej opravy a v !!!mikrohomológiou-sprostredkovanom konci, ktorý spája cesty obnovy DNA!!!).[19][20]

Ovariálne nádory majú mutačnú chybu v BRCA1 u približne 18% pacientov (u 13% zárodočné mutácie a u 5% somatické mutácie) (pozri BRCA1). Olaparib, inhibítor PARP, schválila v roku 2014 americká FDA pre použitie pri takej rakovine vaječníkov, ktoré boli predtým liečené chemoterapiou.[21] V roku 2016 schválila FDA PARP inhibítor rucaparib na liečbu tých žien s pokročilou rakovinou vaječníkov, ktoré už boli liečené aspoň dvomi chemotherapeutickými liečbami a majú mutáciu génu BRCA1 alebo BRCA2.[22]

Rakovina hrubého čreva[upravi | upravi zdroj]

V rakovine hrubého čreva sa zdajú byť epigenetické vady WRN génu synteticky smrteľné pri neaktivovanom TOP1. Najmä deaktivácia TOP1 irinotecanom bola synteticky smrteľná pri nedostatočnom prejave opravy DNA génu WRN u pacientov s rakovinou hrubého čreva.[23] V štúdii z roku 2006, 45 pacientov malo črevné nádory s hypermetylovanými !!!nosičmi!!! WRN génov(s umlčanými WRN prejavmi), a 43 pacientov malo nádory s nemetylovanými nosičmi WRN génov, tak, že prejav WRN bielkovy bol vysoký. Irinotecan bol oveľa prospešnejší pre pacientov s hypermetylovanými WRN nosičmi (prežitie 39.4 mesiacov), než pre tých s nemetylovanými WRN nosišmi (prežitie 20.7 mesiacov). Nosič WRN génu je hypermetylovaný v približne 38% kolorektálnej rakoviny.

Existuje päť rôznych štádií rakoviny hrubého čreva, a pre všetkých päť existuje liečba. Štádium 0, je miesto, kde pacient je povinný podrobi sa operácii na odstránenie polyp (American Cancer Society[24]). 1. etapa, v závislosti na umiestnení na rakovinu v hrubého èreva a lymfatických uzlín, pacient podstúpi chirurgický zákrok, rovnako ako Fáze 0. Stupeò 2 pacientov podstúpi odstránenie okolitých lymfatických uzlín, ale v závislosti na tom, èo lekár hovorí, patent musie podstúpi chemoterapiu po operácii (ak rakovina je vyššie riziko vracia). 3. etapa, je miesto, kde sa rakovina sa rozšírila po celom lymfatických uzlín, ale ešte nie na iných orgánov alebo èastí tela. Keï sa dostali do tejto etapy, Sladký je realizovaná na hrubého èreva a lymfatických uzlín, potom lekár objednávky Chemoterapia (FOLFOX alebo CapeOx) na lieèbu rakoviny hrubého èreva v mieste potreby (American Cancer Society[25]). Posledný pacient môže dosta je 4. Etapa. Stupeò 4 pacientov iba podstúpi operáciu je to pre prevenciu rakoviny, spolu s ú¾avu od bolesti. Ak boles pretrváva s týmito dvoma možnosami potom lekár odporúèa rádioterapie. Hlavné lieèba je Chemoterapiu, kvôli tomu, ako agresívne rakovinu, sa stáva v tejto fáze nielen hrubého èreva, ale do lymfatických uzlín.