Doktorand

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Doktorand (lat.) je uchádzač o udelenie doktorského titulu PhD. pripravujúci sa na vykonanie skúšok a obhajobu dizertačnej práce.

Aby bol uchádzač prijatý na doktorandské štúdium, musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v danom, alebo príbuznom odbore (ale toto je lokálne špecifikum, keďže na univerzitách poskytujúcich PhD. tituly v anglosaských krajinách sa táto podmienka neuplatňuje. K prijatiu na väčšinu doktorandských programov postačuje bakalársky titul z daného odboru a v mnohých prípadoch sa magisterský titul udeľuje ako súčasť PhD. programu) a musí úspešne absolvovať prijímacie konanie (väčšinou uskutočňované ústne s prijímacou komisiou).

Dĺžka doktorandského štúdia trvá v internej forme maximálne štyri roky. V externej forme maximálne päť rokov na vykonanie skúšok a šesť rokov (od prijatia) na obhajobu dizertačnej práce.

Interný doktorand je povinný zúčastňovať sa pedagogického procesu vedením cvičení a môže zastupovať na prednáškach. Ďalej je povinný vykazovať publikačnú činnosť uverejňovaním článkov v odborných časopisoch a vystupovať na konferenciách a seminároch.

Počas štúdia musí doktorand absolvovať aj povinné štátne skúšky z (minimálne) 1 povinného predmetu a 2 voliteľných predmetov, ktoré prehlbujú a rozširujú vedomosti získané počas inžinierského alebo magisterského štúdia, a to spravidla do 18 mesiacov v internej forme a do troch rokov v externej forme. Do 18 mesiacov (od prijatia) musí interný doktorand odovzdať a obhájiť minimálne jednu tretinu svojej dizertačnej práce (tzv. minimová práca). Po dosiahnutí titulu PhD. môže absolvent pokračovať v takzvanom post doktorandskom štúdiu (post doc).

Doktorandské štúdium na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Doktorandské štúdium na Slovensku môžu poskytovať iba univerzity. Doktorandské štúdium (ISCED 6) absolvovalo 0,3 % obyvateľstva.[1] O doktorandské štúdium nie je z viacerých príčin medzi slovenskými študentmi výrazný záujem.[2]

Doktorandi majú nárok na doktorandské štipendium.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. VANTUCH, Juraj. Dve strany slov a čísel o vzdelávaní na Slovensku [online]. siov.sk, 2003, [cit. 2010-01-14]. Dostupné online.
  2. HORÁKOVÁ, Jarmila. Doktorandské štúdium neláka [online]. sme.sk, 10.10.2008, [cit. 2010-01-14]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.