Dolný skalný splav

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Dolný skalný splav (lat. sinus petrosus inferior) je jeden z vnútrolebečných prítokov vnútornej hrdlovej žily.

Prebieha pozdĺž zadného okraja pars petrosa, medzi ňou a okrajom záhlavnej kosti (os occipitale). Začína sa z dutinového splavu (sinus cavernosus) a smeruje do jarmového otvoru (foramen jugulare), kde sa otvára do hornej hľuzy vnútornej hrdlovej žily (bulbus superior venae jugularis internae).