Preskočiť na obsah

Dominanta

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Dominanta môže byť:

 • prevládajúca zložka; hlavná, určujúca zložka
 • v architektúre: dominantná stavba, pozri dominanta (architektúra)
 • vo výtvarnom umení: určujúci prvok v maľbe, grafike alebo v plastike, pozri dominanta (výtvarné umenie)
 • v hudbe:
  • v nápevoch gregoriánskeho chorálu: prevládajúci tón, podľa ktorého sa melódia najčastejšie rozvíja, pozri dominanta (gregoriánsky chorál)
  • piaty stupeň stupnice smerom nahor a na ňom postavený akord (t.j. dominantný akord), pozri dominanta (hudba)
 • v ekológii: druh, ktorý je v ekosystéme najpočetnejší a zároveň má najväčšie množstvo biomasy, synonymá: ekologická dominanta, dominant, dominantný druh, prevládajúci druh (podobné ale odlišné sú termíny edifikátor a kľúčový druh), pozri dominanta (ekológia)
 • vo fyziológii: ohnisko dráždenia v centrálnom nervovom systéme citlivé na vedľajšie podráždenia, pozri dominanta (nervová sústava)
 • v psychológii: prevládajúce reakcie, myšlienkový okruh a pod., obyčajne citovo podfarbené, pozri dominanta (reakcie)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.