Doslovný preklad

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Doslovný preklad môže byť:

 • a) V širšom zmysle je doslovný preklad (synonymum: priamy preklad) opakom voľného prekladu. Presné hranice medzi doslovným (=priamym) prekladom a voľným prekladom nie sú ustálené. Obyčajne sa doslovným prekladom zhruba myslí preklad, ktorý sa striktne pridŕža (základného) významu slov zdrojového jazyka, pričom gramatiku, slovosled a podobne môže ale nemusí mať z cieľového jazyka. Pojem doslovný preklad v tomto zmysle zahŕňa okrem iného napr. slovný preklad a v širšom zmysle aj transliteráciu.
 • b) V užšom zmysle je doslovný preklad:
  • buď extrémny prípad z bodu a), čiže preklad z bodu a), ktorý sa pridŕža aj gramatiky a slovosledu zdrojového jazyka (angl. word-for-word translation).
  • alebo naopak najmenej extrémny prípad z bodu a), čiže preklad z bodu a), ktorý mierne zohľadňuje kontext a podobne.
 • c) Okrem toho existuje doslovný preklad ako synonymum názvov podveršový preklad či podriadkový preklad. Podľa Antona Popoviča ide o "preklad jazykových významov originálu s označením možných štylistických ekvivalentov. Doslovný preklad je výsledkom prípravnej metajazykovej (filologickej) činnosti jazykového znalca a slúži prebásňovateľovi ako podklad pre tvorivú činnosť. Predstavuje prvú fázu prekladateľského procesu, t. j. analýzu (dekódovanie), po ktorej nasleduje syntéza (kódovanie v cieľovom jazyku)."

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

body a) a b):

 • preklad. In: Encyklopédia jazykovedy. 1993. S. 342
 • What is a Literal Translation | Glossary of Linguistic Terms [online]. glossary.sil.org, 2015-12-03, [cit. 2022-07-24]. Dostupné online.
 • WEI Lu et al. Reconsidering Peter Newmark‟s Theory on Literal Translation Theory and Practice in Language Studies, Vol. 2, No. 4, pp. 741-746, April 2012 © 2012 ACADEMY PUBLISHER Manufactured in Finland. [1]
 • CHROMÁ, Marta. Právní překlad v teorii a praxi : nový občanský zákoník. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 2014. 270 s. Dostupné online. ISBN 978-80-246-2851-6. S. 14.
 • Types and Methods of Translation [2]

bod c):

 • POPOVIČ, Anton. Originál - preklad (interpretačná terminológia). [s.l.] : Tatran, 1983. 362 s. S. 223.
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.