Dráha

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Dráha môže byť:

  • cesta alebo podobný útvar upravená/ý na rýchlostné preteky, pozri napr. cyklistická dráha, bežecká dráha, dostihová dráha
  • plocha určená na štart a pristátie lietadiel, pozri vzletová a pristávacia dráha
  • v železnici:
  • v mechanike:
  • v astronómii: krivka pohybu telesa v priestore alebo jej priemet na oblohe, pozri dráha (astronómia)
  • v teórii grafov: jednoduchá postupnosť uzlov v orientovanom grafe, v ktorej sú každé dva za sebou nasledujúce uzly spojené hranou orientovanou v smere postupu po jednotlivých uzloch, pozri dráha (teória grafov)
  • vo výpočtovej technike a podobne: priestor prostriedku výpočtovej techniky, ktorým prechádza nosič dát (napríklad dierny štítok) pri jeho spracúvaní, alebo záznamová dráha na záznamovom médiu, na ktorom sa zaznamenávajú či čítajú dáta (magnetická páska, disk a pod.)
  • prenesene: priebeh života, kariéra
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.