Drajv

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Drajv (iné názvy: drive, driv [vyslov: drajv]; angl. drive) môže byť:

 • v informatike[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]:
  • 1. [angl. physical drive]: interné alebo externé (elektrické, magnetické a mechanické) zariadenie počítača, ktoré (aspoň keď je aktívne) obsahuje pamäťové médium typu hromadná pamäť (v užšom zmysle len disk alebo disketu) a vykonáva zápis dát naň a čítanie dát z neho, synonymá: mechanika, (fyzická) jednotka, [podľa bývalej ČSN:] pohon, pozri mechanika (počítač)
  • 2. [angl. logical drive]: časť zariadenia z bodu 1 majúca samostatné označenie a spravovaná počítačom ako keby to bola nezávislá jednotka, synonymum: logická jednotka, pozri logická jednotka
 • v psychológii: základná motivujúca sila organizmu; sila, smer s intenzita pudových sklonov; vnútorný stav organizmu pri jeho ohrození alebo pri neuspokojení niektorej základnej potreby (pojem drive vznikol nepresným prekladom Freudovho nemeckého slova Trieb [po slovensky pud] do angličtiny)[13], pozri drive (psychológia)
 • v športe[13][14][15][16][9]:
  • všeobecne:
   • horné podanie v loptových hrách
   • prudký úder do lopty (s hornou rotáciou lopty)
  • v tenise: prudký útočný úder forhendom alebo bekhendom hraný takmer bez rotácie alebo len s malou hornou rotáciou lopty, pozri drajv (tenis)
  • v golfe: prudký úder zhora, pozri drajv (golf)
  • v stolnom tenise: úder s hornou rotáciou, pri ktorom loptička letí zhora nadol, pozri drajv (stolný tenis)
  • vo volejbale: prudko letiaca lopta po jej vrchnom odbití jednoručne z čelného alebo bočného postavenia, pozri drajv (volejbal)
 • v hudbe: rytmický prvok džezu, v rámci ktorého je bez zrýchľovania tempa predčasným začiatkom hry vzbudzovaný pocit zrýchlenia rytmu[17], pozri drajv (džez)
 • neologizmus: dynamika, švih, živosť, svieži rytmus, odpich[18][19][20][21]

Drive môže byť aj:

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Physical Drive [online]. techopedia.com, [cit. 2018-07-18]. Dostupné online.
 2. Logical Drive [online]. techopedia.com, [cit. 2018-07-18]. Dostupné online.
 3. drive; logical drive. In: Search Computer Desktop Encyclopedia [online]. computerlanguage.com, [cit. 2018-07-18]. Dostupné online.
 4. drive. In: Search and Download International Terminology - Microsoft | Language Portal [online]. microsoft.com, [cit. 2018-07-18]. Dostupné online.
 5. mechanika. In: Všeobecný encyklopedický slovník. Ed. Ivan Paulička. Zväzok M – R. Praha : Ottovo nakladatelství, 2005. ISBN 80-7181-708-2. S. 122.
 6. disková mechanika. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5. Zväzok 3. (Č – Eg), s. 407.
 7. disketová mechanika. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5. Zväzok 3. (Č – Eg), s. 406.
 8. VOSS, A. Das große PC- und Internet-Lexikon, Data Becker, ISBN 3815823315, S. 545
 9. a b drive. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 10. drajv. In: JAROŠOVÁ, Alexandra, ed.; BUZÁSSYOVÁ, Klára, ed. Slovník súčasného slovenského jazyka. Zväzok A – G. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.
 11. MINIHOFER, Oldřich. Německo-český slovník výpočetní techniky. 1. vyd. Praha : SNTL, 1989. 590 s. ISBN 80-03-00173-0. S. 291.
 12. RAGAN, Ján. Anglicko-slovenský slovník výpočtovej techniky. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 485 s. ISBN 80-08-01117-3. S. 135.
 13. a b drive. In: Malá československá encyklopedie. 1. vyd. Zväzok II D – CH. Praha : Academia, 1985. 976 s. S. 185.
 14. drajv. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5. Zväzok 3. (Č – Eg), s. 529.
 15. driv. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 294.
 16. driv. In: PECIAR, Štefan, ed. Slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 331.
 17. drive. In: Universum: všeobecná encyklopedie. [CD]. 5. digitálna publikácia 1. knižného vydania. Praha: Odeon, 2006 (2001). ISBN 80-207-1060-4.
 18. „má drive“, „majú drive“ in: Slovenský národný korpus. [1]
 19. REŠOVSKÁ, Soňa. Niekoľko poznámok o slovníku slovenských neologizmov. In: 10. študentská vedecká a umelecká konferencia : zborník príspevkov. Ed. Martin Ološtiak. 1. vyd. (CD-ROM) Prešov : Prešovská univerzita, 2015. Dostupné online. ISBN 978-80-555-1310-2. S. 344.
 20. MARTINCOVÁ, Olga, a kol. Nová slova v češtině : slovník neologizmů. Vyd. 1. Praha : Academia, 1998. 356 s. ISBN 80-200-0640-0. S. 165.
 21. Drive [online]. dwds.de, [cit. 2018-07-18]. Dostupné online.
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.