Dutinový splav

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Dutinový splav (lat. sinus cavernosus) je jeden z vnútrolebečných prítokov vnútornej hrdlovej žily.

Dutinový splav je uložený na boku tureckého sedla (sella turcica) na odstupe veľkých krídel klinovej kosti. Ventrálne prebieha až k hornej očnicovej štrbine (fissura orbitalis superior), dorzálne až k hrotu skalnej časti (pars petrosa). V dutinovom splave sa nachádza veľa trámcov, medzi ktorými prebieha a ohýba sa vnútorná krčnica (arteria carotis interna); šikmo ním prebieha odťahujúci nerv (nervus abducens). V jeho bočnej stene sa nachádzajú: okohybný nerv (nervus oculomotorius), kladkový nerv (nervus trochlearis) a 1. vetva trojklaného nervu (nervus trigeminus; nervus ophthalmicus), v zadnom dolnom okraji tejto steny splavu prebieha aj 2. vetva čeľustného nervu (nervus maxillaris). Do dutinového splavu ústi z každej strany horná očná žila (vena ophthalmica superior). Okrem toho je dutinový splav spojený s ďalšími splavmi, a to s klinovotemenným splavom (sinus sphenoparietalis), predným medzidutinovým splavom (sinus intercavernosus anterior), zadným medzidutinovým splavom (sinus intercavernosus posterior), dolným skalným splavom (sinus petrosus inferior), horným skalným splavom (sinus petrosus superior), spodinovou spleťou (plexus basilaris); cez oválny otvor (foramen ovale) súvisí s oválnou spleťou (plexus pterygoideus), cez krčnicový kanál (canalis caroticus; pozdĺž vnútornej krčnice) pokračuje do vnútornej krčnicovej žilovej splete (plexus venosus caroticus internus), ktorá smeruje do oblasti vnútornej hrdlovej žily (vena jugularis interna).