Preskočiť na obsah

Efektívnosť ekonomiky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Efektívnosť ekonomiky (angl. efficiency of an economy) je stav, kedy ekonomika neplytvá svojimi zdrojmi, ale ich efektívne, plnohodnotne využíva. Takáto ekonomika sa teda nazýva efektívna.

Najčastejším a teoreticky používaným meradlom efektívnosti ekonomiky je tzv. alokačná efektívnosť (angl. allocative efficiency), ktorú dosahuje ekonomika, ktorá sa pohybuje na PPF krivke. Je to stav, kedy ekonomika nie je schopná vyrobiť viac niektorého statku bez toho, aby sa neznížila výroba iného statku. Takáto spoločnosť teda vyťaží maximálny objem statkov.

Ekonomická vzácnosť výrobných faktorov núti spoločnosť k ich alternatívnemu využitiu. Hranica produkčných možností ukazuje, že obmedzenému objemu celkových zdrojov sa dajú pri danej technológií vyrobiť rôzne kvantitatívne kombinácie jednotlivých druhov statkov. Ekonomika, ktorá úplne využíva svoje zdroje, je na hranici produkčných možností. Keď chce zvýšiť svoju produkciu určitého statku, musí sa vzdať iného statku.