Efektívny altruizmus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Efektívny altruizmus je filozofia a sociálne hnutie,[1] ktoré uplatňuje dôkaz a rozum na určenie najefektívnejších spôsobov na zlepšenie sveta. Hnutie efektívneho altruizmu vyzýva jednotlivcov na zváženie všetkých príčin a krokov, za cieľom konať tak, aby vzhľadom na svoje hodnoty dosiahli čo najpozitívnejší dopad.[2][3]

Od tradičného altruizmu alebo charity sa efektívny altruizmus odlišuje práve týmto nestranným, vedeckým prístupom. Napriek tomu, že veľká časť efektívnych altruistov sa zameriava práve na neziskový sektor, filozofia efektívneho altruizmu je rovnako uplatniteľná v širšom sektore, napr. v priorizovaní vedeckého výskumu, firiem a politických iniciatív, ktoré majú najväčšiu šancu zachrániť a zlepšiť najviac životov.

Medzi významné osobnosti spojené s týmto hnutím patria filozof Peter Singer,[4] spoluzakladateľ Facebooku Dustin Moskovitz[5] a spoluzakladateľ Skypu Jaan Tallinn.[6] Hnutie pozostáva z mnohých organizácií[7] a miestnych skupín[8], jednou z ktorých sú Effective Altruism Slovakia.[9]

Filozofia[upraviť | upraviť zdroj]

Efektívny altruizmus vychádza z odhodlania zúžitkovať racionalitu a osvedčené vedecké postupy s cieľom zlepšenia životov. Od ostatných druhov charity sa efektívny altruizmus líši výslovným dôrazom na maximalizáciu spoločenského dobra. Filantropia, ktorá nie je vyslovene zameraná na spoločenské výsledky, ale je napríklad zameraná na zvýšenie popularity alebo problémy, ktoré sú filantropovi blízke, môže mať často-krát menší dopad. Efektívny altruizmus sa zameriava na výsledky podporovania jednotlivých charít ako aj iné metódy zlepšovania sveta cez svoju prácu ale dobrovoľníctvo.

Porovnávanie príčin[upraviť | upraviť zdroj]

Napriek rastúcemu dôrazu na efektivitu neziskových organizácií, jednotlivé intervencie sú väčšinou porovnávané iba v úzkom kontexte napr. vzdelávanie alebo globálne otepľovanie.[10] Na rozdiel od tohoto tradičného prístupu, efektívny altruizmus sa snaží porovnávať relatívnu dôležitosť všetkých možných oblastí zamerania.[11] Efektívni altruisti sú pripravený zamerať sa na akúkoľvek príčinu s veľkým potenciálom výrazne zlepšiť svet. Niekoľko organizácií sa zaoberá, špecificky identifikáciou najperspektívnejších oblastí filantropického zamerania.[12]

Efektívne využitie prostriedkov[upraviť | upraviť zdroj]

Efektívni altruisti sa snažia identifikovať organizácie ktoré dosiahnu najviac dobra za najmenej peňazí. Spomedzi zdravotných intervencií napríklad preferujú tie, ktoré dokážu predĺžiť životy ľudí za najmenšiu cenu.

Primárnou metódou merania dopadu jednotlivých intervencií sú randomizované kontrolované štúdie, ktoré sú považované za spoľahlivú formu vedeckého dôkazu o efektivite jednotlivých intervencií. Vedecké organizácie Poverty Action Lab[13] a Innovations for Poverty Action.[14]

Identifikácia efektívnych charitatívnych organizácií je dôležitou súčasťou hnutia efektívneho altruizmu, pretože niektoré charity sú mnohokrát lepšie ako iné.[15] Niektoré charity sú kontraproduktívne a nenaplňujú svoju misiu, iné zas dokážu svoju misiu naplniť za oveľa menej peňazí.[16] Jednotlivé charitatívne projekty môžu byť až 100 krát efektívnejšie v zlepšovaní zdravia príjemcov ako iné projekty.[17]

Dopad marginálnych zdrojov[upraviť | upraviť zdroj]

Charitatívny hodnotiteľ GiveWell[18] zdrôzanuje hodnotenie priestoru pre extra finančné prostriedky v jednotlivých charitách.[19] Efektívni altruisti považujú za dôležité, koľko dobra dokážu jednotlivé charity doručiť za použitia marginálnych dotácií a nie koľko dobra jednotlivé charity už doručili.

Nestrannosť[upraviť | upraviť zdroj]

Efektívni altruisti častokrát odmietajú názor, že niektoré životy sú inherentne cennejšie ako iné. Veria preto, že ľudia životy ľudí v rozvojových krajinách majú rovnakú hodnotu ako životy ľudí žijúcich v našom okolí.

Niektorý efektívni altruisti taktiež veria, že záujmom zvierat by mala byť udelená rovnaká morálna váha, aká je udelená paralelným ľudským záujmom.[20] Iní veria, že hodnota životov budúcich generácií je porovnateľná s hodnotou životov súčasných generácií a zameriavajú sa preto na odvrátenie existenčných katastrof, ktoré majú potenciál zničiť dlhodobý potenciál ľudskej civilizácie.[21]

Bohatstvo v globálnom merítku[upraviť | upraviť zdroj]

Mnohý efektívni altruisti veria, ako povedal Peter Singer, „Ak je v našej moci predísť niečomu zlému, bez obety niečoho s porovnateľnou morálnou hodnotou, je našou morálnou povinnosťou tomu predísť.“[22] Človek žijúci na Slovensku, s priemerným mesačným príjmom 883 €[23] patrí medzi najbohatších 7,5 % ľudí na svete.[24] Mnoho efektívnych altruistov preto darúva významnú časť svojho príjmu vysoko efektívnym charitám, pretože hodnota prežitkov na ktoré by inak svoje peniaze minuli je neporovnateľné s hodnotov rokov ľudských a zvieracích životov, ktoré môžu ich peniaze zachrániť.

Kontrafaktuálne uvažovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Efektívni altruisti argumentujú, že kontrafaktuálne uvažovanie je dôležité v určovaní konaní, ktoré maximalizujú pozitívny dopad. Mnoho ľudí verí, že najlepší spôsob pomoci druhým je priama práca v charitatívnych organizáciách.[25] Keďže charitatívne organizácie väčšinou nemajú problém nájsť kvalifikovaných zamestnancov, pri uvažovaní nad kariérou v charitatívnej organizácií efektívni altruisti porovnávajú množstvo dobra, ktoré by z tejto pozície vedeli vykonať nad rámec druhého najlepšieho kandidáta, ktorý by bol na ich pozíciu najatý ak by sa rozhodli pre inú kariéru. Množstvo dobra, ktoré môže efektívny altruista vykonať priamou prácou v charitatívnej organizácií je preto menšie ako sa môže na prvý pohľad zdať.[26]

Správanie[upraviť | upraviť zdroj]

Kariérna voľba[upraviť | upraviť zdroj]

Voľba kariéry môže výrazne ovplyvniť koľko dobra môže jednotlivec vykonať a to priamo (prostredníctvom služby ktorú v svojej práci poskytuje) a nepriamo (tým ako využije peniaze ktoré v svojej práci zarobí). Organizácia 80 000 hodín[27] poskytuje kariérne poradenstvo jednotlivcom ktorí sa snažia maximalizovať svoj pozitívny dopad na svet.

Dotácie[upraviť | upraviť zdroj]

Dôležitou súčasťou efektívneho altruizmu je snaha využiť svoje peňiaze tak, aby dosiahli čo najviac dobra. Tento cieľ má dva aspekty: koľko peňazí efektívny altruista daruje a kam ich daruje. Organizácia Giving What We Can[28] sa zameriava na prvú časť tejto otázky a nabáda ľudí aby sa zaviazali k darovaniu 10 % svojho príjmu. Organizácia GiveWell identifikuje charitatívne organizácie ktoré dokážu s extra zdrojmi vykonať najviac životov a zodpovedá tak druhú časť tejto otázky: kam darovať.

Mnoho efektívnych altruistov darúva oveľa väčšiu časť svojho príjmu ako je štandardné v ich spoločnosti. Efektívni altruisti si často volia skromný životný štýl, aby boli mohli darovať väčšiu časť svojho príjmu. Softwarový inžinier Jeff Kaufman a jeho manželka Julia Wise napríklad darujú 50 % svojho príjmu.[29]

Porovnávanie príčin[upraviť | upraviť zdroj]

Efektívni altruisti sa zameriavajú na oblasti, ktoré majú najväčší potenciál zvýšenia ľudského a zvieracieho blahobytu.[30]

Časté oblastí zamerania efektívnych altruistov zahŕňajú:

 1.  Zníženie chudoby v rozvojových krajinách
 2.  Zlepšenie životných podmienok zvierat vo veľkochovoch
 3.  Dlhodobá budúcnosť ľudstva a zníženie existenčných hrozieb

Odporúčané charity[upraviť | upraviť zdroj]

Na základe dôkladného a dlhodobého výskumu odporúča charitatívny hodnotiteľ GiveWell nasledujúce charity ako najefektívnejšie[31]:

 1. Against Malaria Foundation
 2. Schistosomiasis Control Initiative (SCI)
 3. Deworm the World Initiative
 4. GiveDirectly

Tieto organizácie považuje GiveWell za najefektívnejšie na základe: robustnosti dôkazu o účinnosti ich intervencie, efektívneho využitia prostriedkov, priestoru pre extra finančné prostriedky a transparencie.[32]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. http://www.effectivealtruism.org/
 2. http://www.thelifeyoucansave.org/ReadAboutUs/Organization.aspx
 3. Matthews, Dylan (April 24, 2015). "You have $8 billion. You want to do as much good as possible. What do you do?". Vox. Retrieved April 27, 2015.
 4. The why and how of effective altruism [online]. [Cit. 2016-05-11]. Dostupné online.
 5. http://www.washingtonpost.com/business/billionaire-couple-give-plenty-to-charity-but-they-do-quite-a-bit-of-homework/2014/12/26/19fae34c-86d6-11e4-b9b7-b8632ae73d25_story.html
 6. http://www.eaventures.org/
 7. Effective Altruist Organizations & Projects [online]. [Cit. 2016-05-11]. Dostupné online. Archivované 2016-07-29 z originálu.
 8. Effective Altruist Groups [online]. . Dostupné online.
 9. Effective Altruism Slovakia [online]. [Cit. 2016-05-11]. Dostupné online.
 10. HOLDEN. Strategic Cause Selection [online]. 2012-05-02. Dostupné online.
 11. What is Effective Altruism? | Practical Ethics [online]. . Dostupné online.
 12. HOME [online]. [Cit. 2016-05-12]. Dostupné online. Archivované 2016-07-31 z originálu. (po anglicky)
 13. Home Page Panel | The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab [online]. . Dostupné online.
 14. Innovations for Poverty Action [online]. . Dostupné online.
 15. Your dollar goes further when you fund the right program | GiveWell [online]. . Dostupné online.
 16. Your dollar goes further overseas | GiveWell [online]. . Dostupné online.
 17. LEARNVEST. Why Your Charitable Donations Probably Aren't Doing Much Good [online]. . Dostupné online.
 18. http://www.givewell.org/
 19. Room for more funding | GiveWell [online]. . Dostupné online.
 20. Animal Charity Evaluators [online]. . Dostupné online. (po anglicky)
 21. existential risks: threats to humanity's survival [online]. . Dostupné online.
 22. SINGER, Peter. Famine, Affluence, and Morality [online]. . Dostupné online.
 23. IBM Cognos software [online]. . Dostupné online.
 24. How Rich Am I? [online]. . Dostupné online.
 25. Best jobs for helping others [online]. . Dostupné online.
 26. Just what is making a difference: counterfactuals and career choice - 80,000 Hours [online]. 2012-01-30. Dostupné online. (po anglicky)
 27. https://80000hours.org/
 28. https://www.givingwhatwecan.org
 29. Giving Gladly: What's it like to give half? [online]. . Dostupné online.
 30. Why do effective altruists support the causes we do? - Effective Altruism Forum [online]. . Dostupné online.
 31. Top charities | GiveWell [online]. . Dostupné online.
 32. Criteria and summary of process | GiveWell [online]. . Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Effective altruism na anglickej Wikipédii.