Ekumenopolis

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ekumenopolis (z gr. svetové mesto) je termín, ktorý bol zavedený v roku 1967 gréckym urbanistom menom Constantinos Doxiadis na reprezentáciu myšlienky, že v budúcnosti by sa mohli urbanizované oblasti a súmestia spojiť a vytvoriť tak jedno celosvetové mesto ako dôsledok súčasných trendov urbanizácie a rastu populácie.

Svet, ktorý by dospel do takéhoto štádia vývoja, by pravdepodobne potreboval import potravín z iných planét alebo z orbitálnych alebo podzemných zdrojov.

Doxiadis vytvoril aj scenár založený na trende urbánneho vývoja zo súčasnosti, predpovedal prvý európsky eperopolis (kontinentálne mesto), ktoré by malo byť založené na oblasti Londýn-Paríž-Amsterdam.

V modernej vedecko-fantastickej literatúre sú ekumenopolisy obyčajne hlavné sídla galaktických impérií.