Eliminácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Eliminácia (z lat. eliminare = dať za prah, odstrániť) môže označovať:

  • všeobecne: odstránenie a/alebo vylúčenie niečoho z väčšieho komplexu (z dôvodu nadbytočnosti, nevhodnosti, poruchovosti a pod.)
  • hovorovo: odstránenie nepriateľa, konkurenta a podobne
  • v chémii: druh reakcie, pozri eliminácia (chémia)
  • v matematike: postupné vylučovanie neznámych pri riešení sústavy rovníc, pozri Gaussova eliminačná metóda
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.