Eliminácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Eliminácia (z lat. eliminare = dať za prah, odstrániť) môže byť:

  • všeobecne: odstránenie a/alebo vylúčenie niečoho z väčšieho komplexu (z dôvodu nadbytočnosti, nevhodnosti, poruchovosti a pod.)
  • hovorovo: odstránenie nepriateľa, konkurenta a podobne
  • v chémii: druh reakcie, pozri eliminácia (chémia)
  • v matematike: postupné vylučovanie neznámych pri riešení sústavy rovníc, pozri Gaussova eliminačná metóda
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.