Environmentálna ekológia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Rodiaci sa smer environmentálna ekológia rozvíja ekologické princípy, ktoré sa opierajú o základy ekológie pre potreby environmentalistiky. Tak, ako je pestrá a rôznorodá problematika environmentalistiky po stránke vecnej, tak musí byť jednotný jej ekologický princíp interakcie človek a prostredie (RUŽIČKA, 1996).

Cieľom environmentálnej ekológie je rozvíjať ekologické princípy pre potreby environmentalistiky. Predmetom environmentálnej ekológie podľa RUŽIČKU (2001) je na jednej strane poznanie ekologických procesov, javov a zákonitostí našej planéty. Na strane druhej sú to disturbačné javy a procesy prírodného pôvodu a dopady existencie ľudskej spoločnosti na živú a neživú zložku geobiosféry.

Environmentálna ekológia si môže klásť za úlohu spájať poznatky o ekologických princípoch a zákonitostiach našej planéty, ktoré podmieňujú život a jeho rozvoj s poznatkami zo sféry ľudskej spoločnosti, sociálnymi a ekonomickými zákonitosťami, ktoré podmieňujú činnosti človeka a ich dopady na prostredie. Snaha o vyvážený pomer medzi podmienkami, hospodárskym využívaním a nárokmi na prírodu a jej zdroje, dáva predpoklady na jej racionálne využívanie a zabezpečenie životného prostredia, optimálneho pre rozvoj človeka a spoločnosti (RUŽIČKA, 2002).