Eriksonove fázy psychosociálneho vývoja

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Eriksonove fázy psychosociálneho vývoja vypracované Erikom Eriksonom opisujú 8 vývojových stupňov, ktorými prechádza zdravo sa vyvíjajúci človek od detstva po neskorú dospelosť. V každej fáze človek stretáva a prekonáva nové výzvy. Každá fáza je postavená na úspešnom zvládnutí predchádzajúcich fáz. Výzvy a fázy úplne nezvládnuté môžu prinášať problémy v budúcnosti.

Fázy[upraviť | upraviť zdroj]

Vek Psychosociálna kríza Významné vzťahy Psychosociálne modality Psychosociálne sily Nezvládnutia
0 – 1, Dojča dôvera vs nedôvera matka dostať, dať späť nádej, viera hyperestézia, ústupčivosť
2 – 3, Batoľa samostatnosť vs hanba a pochybnosti rodičia vydržať, pustiť vôľa, vymedzenie impulzívnosť, nutkanie
3 – 6, Predškolák iniciatíva vs vina rodina usilovať o, hrať cieľ, odvaha bezcitnosť, utlmenosť
7 – 12, Školák usilovnosť vs menejcennosť susedia a škola dokončiť, dať veci dokopy spôsobilosť obmedzené prednosti, nevšímavosť
12 – 18, Adolescent ego-identita vs konfúzia rolí skupiny vrstovníkov, vzory byť sám sebou, zdielať sa spoľahlivosť, lojalita fanatizmus, neuznanie
20 – 25, Raná dospelosť intimita vs osamelosť partneri, priatelia strácať a nachádzať sa v druhom láska promiskuita, pocit výnimočnosti
30 – 65, Stredný vek generativita vs stagnácia domácnosť, spolupracovníci starostlivosť o druhých opatera hyperextenzia, odmietavosť
50+, Staroba integrita vs zúfalstvo všetci alebo ja bytie, náhľad nad všetkým prežitým, tvárou tvár k nebytiu múdrosť trúfalosť, zúfalstvo
1. Bazálna dôvera proti bazálnej nedôvere
  • Vek: dojča, 0 až 12 – 18 mesiacov

Dieťa sa učí nemať nadmernú úzkosť alebo hnev, ak mu matka zmizne z dohľadu. Matka sa mu stáva vnútornou istotou, vďaka pravidelnosti a predvídateľnosti jej opatery a blízkosti. Dieťa si tiež uvedomuje pominuteľnosť prítomnosti žiadúcich predmetov ako sú napr. bradavky, či matkina starostlivosť. Nedostatok základnej dôvery sa psychopatologicky prejavuje v infantilnej schizofrénii. Tiež sa to napr. prejavuje u dospelých v únikových „riešeniach“ depresií, kedy vonkajšie zlo miešame s vnútorným. Zvlášť v krízach lásky, dôvery a viery môžu v dospelosti viesť k iracionálnym postojom. Ľudské inštitúcie sa vyvíjali v zhode so životným cyklom človeka a tak aj v každom náboženstve môžeme sledovať detinské či detské odovzdávanie sa Darcovi (darcom). Takisto primitívna náboženská snaha o odpykanie si zla prichádzajúceho zvonka má korene vo vzťahu k materskému lonu (vesmíru) tohoto vývojového štádia.

2. Autonómia proti hanbe a pochybám
  • Vek: Batoľa, 18 mesiacov až 3 roky

Počas získavania kontroly nad vylučovaním a motorickými schopnosťami začína dieťa preskúmavať svoje okolie. Rodičia stále poskytujú dieťaťu bezpečnú oporu, z ktorej sa vydáva do okolia uskutočňovať ich vôlu. Trpezlivosť a povzbudenie od rodičov napomáha vyvíjať autonómiu dieťaťa. Reštriktívni rodičia s väčšou pravdepodobnosťou vštiepia do dieťaťa pocity pochybností o sebe a neochotu čeliť novým výzvam.

3. Iniciatíva proti vine
4. Snaživosť proti menejcennosti
5. Identita proti konfúzii rolí
6. Intímnosť proti izolácii
  • Vek: mladá dospelosť, 20 až 35 rokov
  • Centrálna otázka: "Som milovaný a chcený?"
  • Ego kvalita: Láska
  • Vzťažné elementy v spoločnosti: vzorce kooperácie (často manželstvo)

Aby bolo možné čeliť strachu zo straty ega v situáciach vyžadujúcich sebazrieknutie, telo a ego musia byť schopné ovládať orgány a iné telesné konflikty. Vyhýbanie sa týmto skúsenostiam vedie k otvorenosti a sebapohlteniu.

Konflikt intimity a izolácie vzniká medzi 19 a 34 rokom. Na začiatku tohto štádia sa uzatvára konflikt identity a konfúzií rolí, ktorý vtedy ešte pretrváva (Erikson, 1950). Mladí dospelí majú stále tendenciu nechať s priateľmi splynúť svoje identity. Chcú sa zaradiť. Podľa Eriksona identita môže izolovať. Obávame sa odmietnutia zo strany druhého, resp. rovnakého pohlavia, či od vlastných rodičov. Máme skúsenosti s bolesťou, ktorou je pre mnohých z nás odmietnutie; naše ego ju nie je schopné uniesť. Erikson tiež tvrdí, že "intimita má svoj náprotivok v rezervovanosti, t. j. pripravenosti izolovať sa a v prípade nutnosti zničiť sily či ľudí, ktorých povaha pripadá tej našej nebezpečná a ktorých teritórium zasahuje do oblasti našich intímnych vzťahov (Erikson, 1950)."

7. Generativita proti stagnácii
8. Integrita ja proti zúfalstvu

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. Praha : Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 80-7184-494-2.
  • ERIKSON, Erik H.. Childhood and Society. New York : W. W. Norton, 1950. 445 s. ISBN 039331068X.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]