Európsky fond regionálneho rozvoja

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Regióny zaradené do programu Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo tiež Európsky fond pre regionálny rozvoj (fr. Fonds européen de développement régional, FEDER ; angl. European Regional Development Fund, ERDF) je štrukturálny fond Európskej únie, ktorého cieľom je posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť v rámci Európskej únie vyrovnávaním rozdielov v úrovni rozvoja jednotlivých regiónov, respektíve jednotlivých sociálnych skupín.

Európska únia stanovuje ciele, metodiku a rozpočet EFRR vo viacročných cykloch nazývaných programové obdobie.

Programové obdobia[upraviť | upraviť zdroj]

2000 – 2006[upraviť | upraviť zdroj]

V programovom období 2000 – 2006 boli ciele politiky územnej súdržnosti zamerané na tri tematické oblasti:

 1. investície zacielené na vytváranie a udržanie pracovných miest,
 2. budovanie infraštruktúry,
 3. iniciatívy miestneho rozvoja a aktivity malých a stredných podnikov.

V rámci teritoriálneho rozdelenia boli jednotlivé regióny EÚ zaradené do takzvaných cieľov:

 • Cieľ I: Rozvoj znevýhodnených regiónov.
 • Cieľ II: Podpora hospodárskej a sociálnej konverzie v regiónoch so štrukturálnymi ťažkosťami.

Ostatné iniciatívy podľa tematického zaradenia:

 • Interreg III: Medziregionálna spolupráca.
 • Urban II: Trvalo udržateľný rozvoj urbanizovaných oblastí.
 • Inovačné aktivity: Podpora inovačných aktivít zvyšujúcich konkurencieschopnosť regiónov.

2007 – 2013[upraviť | upraviť zdroj]

V programovom období 2007 – 2013 sú stanovené tri hlavné ciele politiky územnej súdržnosti:

 1. konvergencia
  1. modernizácia a diverzifikácia hospodárskych štruktúr,
  2. vytváranie a zabezpečovanie pracovných miest,
 2. regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
  1. inovácia a hospodárstvo založené na vedomostiach,
  2. ochrana životného prostredia a predchádzanie rizikám,
  3. prístup k dopravným a telekomunikačným službám,
 3. európska územná spolupráca –
  1. cezhraničné hospodárske a sociálne aktivity,
  2. nadnárodná a bilaterálna spolupráca,
  3. medziregionálna spolupráca a výmena skúseností medzi regionálnymi a miestnymi samosprávami