Európsky vodičský preukaz na počítače

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Certifikát ECDL Profile vydaný v Grécku v februári 2017.

Európsky vodičský preukaz na počítače (angl. European Computer Driving Licence, skr. ECDL) je medzinárodne uznávaný doklad (a príslušná štandardizovaná metóda) na overenie počítačovej gramotnosti. Úspešní absolventi ECDL získajú doklad o dosiahnutí medzinárodne uznávanej kvalifikácie pre prácu s počítačom. Tento certifikát sa v EÚ, ale aj vo svete používa ako štandard základnej počítačovej vzdelanosti. Garantom kvality je ECDL Foundation, Ltd v Dubline (Írsko).

ECDL certifikát platí na neobmedzene dlhú dobu vo všetkých krajinách ktoré ho uznávajú (nie je povinnosťou inštitúcie/zamestnávateľa/školy/krajiny uznávať tento certifikát). Otestovať uchádzača môže ktorékoľvek akreditované testovacie centrum a po úspešnom zvládnutí určených testov môže uchádzač požiadať testovacie centrum(ktoré následne žiada Kanceláriu ECDL) o vystavenie certifikátu.

Testovanie ECDL CORE[upraviť | upraviť zdroj]

skladá sa zo 7 modulov:

Overovanie sa realizuje podľa ECDL Sylabu verzia 4.0. Z každého modulu sa píše test, pričom výsledky jednotlivých testov sa zapisujú do indexu. Pre získanie certifikátu ECDL Start je potrebné úspešné zvládnutie testu minimálne zo vami zvolených modulov 4 modulov. Pre získanie certifikátu ECDL Komplet, je potrebné absolvovať uspešne testy zo všetkých siedmich modulov.

Testovanie ECDL ADVANCED[upraviť | upraviť zdroj]

skladá sa zo 4 modulov:

ECDL Advanced beží na Sylabe 2.0 ECDL Advanced Sylabus je súhrnný hárok vedomostí, ktoré by mal uchádzač ovládať, aby úspešne zvládol testovanie. Od 06.06.2011 je oficiálne zverejnený sylabus ECDL Advanced. Sylabus pre ECDL Advanced vychádza z dosiahnutých zručností a rozširuje zručnosti získané v základnom ECDL / ICDL Module (citácia z oficiálneho sylabu ECDL Advanced)

Ciele ECDL Advanced[upraviť | upraviť zdroj]

(vzorový príklad cieľov testovania ECDL Advanced, citácia zo Sylabu pre ECDL Advanced - Pokročilá práca s textom)

  • aplikovať pokročilé formátovanie textu, odseku, stĺpca a tabuľky, konvertovať text na tabuľku a naopak,
  • pracovať s prvkami odkazov ako sú poznámky pod čiarou, koncové poznámky a popis (legenda), vytvárať obsah, indexy (registre) a krížové odkazy,
  • zvyšovať produktivitu práce využívaním polí, formulárov a šablón,
  • využívať pokročilé techniky hromadnej korešpondencie a pracovať s automatickými prvkami ako sú makrá,
  • využívať prvky prepojenia a vkladania objektov za účelom integrácie údajov,
  • spolupracovať (online) na dokumentoch, vykonávať ich revíziu, pracovať s nadradenými dokumentmi a vnorenými dokumentmi, aplikovať na dokumenty prvky zabezpečenia,
  • pracovať v dokumente s vodotlačou, sekciami, hlavičkami a pätami.

Sofwarové platformy, na ktorých môže štandardne prebiehať ECDL Testovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Ukážka testov z Modulu 1. Core[upraviť | upraviť zdroj]

Test je do značnej miery postavený tak, že sa treba niečo naučiť a odpovedať a nie to v skutočnosti vedieť. Na ukážku malá ukážka z 1. modulu testu (povinného pre každý stupeň certifikátu):

  • Popíšte štyri aspekty ochrany osobných údajov vzhľadom k jedincom a ich osobným dátam.
  • Aký je rozdiel medzi RAM a ROM? Napíšte dve vlastnosti charakteristické pre RAM a dve vlastnosti charakteristické pre ROM. (4 body)
  • Vysvetlite, čo je to počítačový vírus a uveďte dva spôsoby, ako môžete svoj počítač pred vírusmi chrániť. (3 body)

Demotesty[upraviť | upraviť zdroj]

Uchádzačom sú dostupné demostesty zadarmo, na základe ktorých si môže uchádzač vyskúšať, ako by zvládol skutočné testy ECDL. Demotesty obsahujú len polovičný počet otázok ako skutočné testy ECDL. Na každý skutočný test ECDL má uchádzač čas 45 minút. Demotesty sú dostupné zadarmo na stiahnutie každému uchádzačovi tu[nefunkčný odkaz]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]