Exarchát

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Exarchát môže byť:

  • administratívna územná jednotka v Byzantskej ríši v 6.-8. stor. (Ravennský exarchát a Kartáginský exarchát), pozri exarchát (Byzantská ríša)
  • úrad/hodnosť (akéhokoľvek) exarchu, pozri pod exarcha
  • vo východnom kresťanstve: okruh spájajúci niekoľko biskupstiev, alebo územie, ktoré ešte nedosiahlo hodnosť eparchie, pozri exarchát (kresťanstvo)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.