FEFCO

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

FEFCO (Fédération Européenne des Fabricants de Carton Ondulé - Európska federácia výrobcov vlnitej lepenky) je organizácia založená v roku 1952 so sídlom v Bruseli. Jej cieľom je zastupovať záujmy výrobcov kartónov z vlnitej lepenky v celej Európe a zastrešovať technické a ekonomické otázky výrobného procesu.

Kódy kartónov[upraviť | upraviť zdroj]

FEFCO definovala všeobecne uznávanú klasifikáciu tried vlnitej lepenky (podľa ktorej sa vlnitá lepenka delí na dvoj-, troj-, päť- a sedemvrstvovú), a zároveň do výrobného procesu zaviedla množstvo jednoduchých a logických skratiek a číselných označení, ktoré úrýchlili medzinárodnú komunikáciu i samotný proces kartonážnej výroby. FEFCO rozdeľuje kartónové obaly na základe technológie výroby a konštrukčných detailov do 8 skupín a na označenie využíva štvormiestny číselný kód (napr. 0201). Prvé dvojčíslo kódu predstavuje názov skupiny konštrukcie (napr. klopová krabica, krabica s vekom, vnútorné obalové prvky a pod.), druhé dvojčíslo označuje špecifikáciu konštrukcie (napr. klopová krabica s priliehajúcimi vonkajšími klopami, krabica s vekom bez spojovacích záložiek atď.). S rozvojom priemyslu však už základné kódy v mnohých prípadoch pri označovaní nestačia, a preto sa často možno stretnúť s ich rôznymi kombináciami.

Dodatočné parametre[upraviť | upraviť zdroj]

Okrem základného štvormiestneho číselného označenia sa pri kartónových krabiciach uvádzajú aj ďalšie parametre, ktoré priamo či nepriamo ovplyvňujú cenu kartónového obalu. Patrí sem napríklad:

  1. PMI (index plošnej hmotnosti),
  2. skladanie (čas v sekundách potrebný na zloženie hotovej kartónovej krabice/obalu),
  3. balenie (manuálne alebo automatické),
  4. spájanie (potreba lepenia alebo šitia),
  5. nástroje (teda informácie, či je na výrobu daného kartónového obalu potrebný špecifický výsekový nástroj, medzi ktoré však nepatria integrované výsekové stroje vo výrobných strojoch).

Lepšiu orientáciu v označení umožňuje aj využívanie jednotlivých medzinárodných symbolov ako L (dĺžka), B (šírka), H (výška), či /v (presah odnímateľného veka alebo dna krabice a /o (presah klop krabice cez seba).

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]