Feministická filozofia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Feministická filozofia je budovanie teoretickej bázy feministického hnutia najmä zviditeľňovaním špecifickosti ženskej perspektívy a ženského prístupu k riešeniu filozofických problémov minulosti a súčasnosti.

Organizáciou, ktorá medzinárodne podporuje rozvoj feministickej filozofie, je Medzinárodná asociácia filozofiek (International Association of Philosophers).

Podľa Kiczkovej vo feministickej filozofii už dlhšiu dobu pretrváva úsilie odkrývať stopy prítomnosti žien vo filozofii. Ďalej je to úsilie skúmať príčiny, pre ktoré boli ženy spravidla z dejín filozofie vylučované, a napokon aj snaha objasňovať dôvody ich neľahkého prenikania z 'periférie' do rovnocenného, akceptovaného filozofického diskurzu. Feministické myslenie obsahuje silný kritický rozmer, ktorý smeruje najmä proti monopolizácii filozofie (analogicky aj iných vied) mužmi. Usiluje sa o svojský typ analýzy (až dekonštrukcie) patriarchálneho myslenia, jeho historických foriem, podmienok utvárania a presadzovania v rôznych sférach modernej spoločnosti. …vzťahu feminizmu a postmoderny... sa dnes vo feministických diskusiách venuje veľká pozornosť. (Nové slovo 24/1992;14)

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.