Fisipária

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Fisipária alebo hovorovo delenie (mnohobunkovcov) je druh nepohlavného rozmnožovania u niektorých mnohobunkových živočíchov.

Vyskytuje sa u primitívnych živočíchov s veľkou regeneračnou schopnosťou. Jeden jedinec sa pri tomto spôsobe rozdelí na dva rovnaké. Pozorovať ho môžeme u nezmarov (Hydrida), koralov (Anthozoa), polypovcov (Hydrozoa) a u niektorých ploskulí (Turbellaria) a obrúčkavcov (Annelida).

Predpokladom pre tento typ delenia je schopnosť dcérskych jedincov regenerovať chýbajúce časti. Táto regenerácia môže nastať ešte pred rozdelením jedinca – paratómia (ploskule – Turbellaria), alebo nastáva až dodatočne – architómia. Oddelenie môže byť násilné – traumatická architómia (nezmary – Hydrida), ale za určitých okolností môže byť aj normálnym spôsobom rozmnožovania (dážďovky z radu Lumbriculida). V niektorých prípadoch dôjde k vzniku viacerých dcérskych jedincov ešte skôr, ako sa oddelia od predného materského jedinca a vzniká tak celý reťazec zooidov, dočasne navzájom spojených. Tomuto spôsobu delenia hovoríme schizogenéza. U niektorých morských mnohoštetinavcov (Polychaeta) pozorujeme špeciálny variant architómie – epitókiu.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Radovan Malina: Všeobecná zoológia – zdroj, z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok.