Fixácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Fixácia alebo fixovanie alebo fixáž môže byť:

Fixácia alebo (v niektorých kontextoch aj) fixovanie môže byť aj:

 • v doprave:
  • zabezpečovanie/zabezpečenie výrobku v obale pred nárazmi a vibráciami, pozri fixácia (výrobok v obale)
  • zabezpečovanie/zabezpečenie nákladu na dopravnom či prepravnom prostriedku pred posunutím, pozri fixácia (náklad)
 • vo financiách: stanovenie pevnej úrokovej sadzby alebo obdobie, počas ktorého toto stanovenie platí, pozri pod pevná úroková sadzba
 • fixírovanie (strnuté upieranie či upretie zraku na jeden bod či predmet)
 • v psychoanalýze: zotrvanie v niektorej z vývojovových fáz človeka (podľa S. Freuda), pozri fixácia (psychoanalýza)
 • v lekárstve:
  • upevnenie či pripevnenie orgánu alebo jeho časti na miesto pôvodnej anatomickej lokalizácie (spravidla po dislokácii kostrovo-svalového aparátu)
  • znehybnenie časti tela v určitej polohe, napr. dlahou či obväzom, pozri fixácia (znehybnenie časti tela)
  • znehybnenie človeka alebo zvieraťa putami, povrazmi a pod. (prípadne aj liekmi), aby sa predišlo jeho poraneniu (a poraneniu ľudí pri ňom) či trápeniu, pozri fixácia (znehybnenie jedinca)
 • v biológii:
 • v kožiarstve: zošľachťovací proces, pri ktorom sa stabilizujú alebo vylepšujú vlastnosti textilných alebo kožiarskych výrobkov pôsobením tepla, tlaku, vlhka, mokrej alebo suchej pary, podlepením špeciálnou vložkou, nástrekom špeciálnej hmoty, napustením, naškrobením a podobne, pozri fixácia (koža)
 • spevnenie vlasov príslušným kozmetickým prípravkom, pozri fixácia (vlasy)


Fixáž môže byť aj fixatív v oblasti fotografie, pozri fixatív (fotografia)

Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.