Francúzsky revolučný kalendár

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

(Francúzsky) revolučný kalendár alebo republikánsky kalendár bol spôsob označovania dní a mesiacov po Francúzskej revolúcii.

Francúzsky revolučný kalendár z roku 1794

Od vypuknutia Francúzskej revolúcie (14. júla 1789) sa počítali roky slobody, väčšinou paralelne s gregoriánskym letopočtom. 22. septembra 1792 boli nahradené rokmi republiky, prvým z nich bol gregoriánsky rok 1792. Druhý rok republiky začal 1. januára 1793. Radikálna zmena francúzskej spoločnosti bola vyjadrená pomocou nového kalendára, celkom nezávislého od gregoriánskeho. 5. októbra 1793 sa francúzska vláda rozhodla zaviesť tzv. Revolučný kalendár. Bola zavedená desiatková sústava merania, dokonca aj jednotky času mali byť desiatkové. Rok bol rozdelený na 12 mesiacov, každý mal 30 dní (tri dekády). Zvyšných 5, v priestupnom roku 6 dní zvaných doplnkové dni (sansculottides) boli zaradené na koniec roku. Posledný deň dekády a doplnkové dni boli sviatočné dni. Dni a mesiace boli prosto číslované, čo viedlo k názvu dňa ako napríklad: "siedmy deň prvého mesiaca piateho roku republiky". Rok sa začínal v deň jesennej rovnodennosti určenej podľa pozorovaní v Paríži.

Deň sa delil na 10 hodín (heure décimale), každá hodina mala 100 častí (minute décimale). Minute décimale mala tiež 100 časti (seconde décimale). Toto delenie dňa však nenašlo obľubu a bolo oficiálne zrušené 7. apríla 1795.

Číslovanie dní a mesiacov bolo často kritizované, preto básnik Fabre d'Eglantine vytvoril poetické názvy mesiacov podľa ročných období.

Dni v dekáde boli pomenované takto:

Sansculottides tiež dostali mená:

Fabre d'Eglantine dokonca pomenoval každý jeden deň v roku podľa poľnohospodárskych nástrojov a zvierat. Doplnkové dni boli pomenované podľa stromov, kríkov a rastlín.

Kalendár s novými názvami dní začal platiť 24. novembra 1793.

Roku 1801 uzvarel Napoleon Bonaparte so pápežskou stolicou konkordát, čím bolo znovu dovolené sláviť cirkevné sviatky (Veľká Noc, Vianoce). 18. apríla 1802 bolo úradne zavedené používanie týždňa so starým označením jeho dní. Posledným dňom používania revolučného kalendára bol 31. december 1805 (10 Nivôse XIV). Napoleon Bonaparte ho zrušil a Francúzsko sa vrátilo k používaniu gregoriánskeho kalendára. V roku 1871, v čase Parížskej komúny, sa revolučný kalendár obnovil, ale len na veľmi krátky čas.