Preskočiť na obsah

Frazeológia (disciplína)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Frazeológia je lingvistická disciplína skúmajúca všetky stránky frazém. Podľa prístupu k jednotlivým stránkam frazeologických jednotiek sa v nej vydeľujú viaceré čiastkové disciplíny, ako napr. historická frazeológia, porovnávacia frazeológia a pod. Pozri aj idiomológia a idiomatika.

Frazeológia a etnografia[upraviť | upraviť zdroj]

Frazeológia a etnografia sú dve samostatné vedné oblasti, medzi ktorými je interdisciplinárny vzťah a ktoré nevyhnutne na seba nadväzujú. Spojením medzi nimi je paremiológia ako subdisciplína folkloristiky skúmajúca pôvod a vývin parémií, ktoré sú zároveň aj predmetom skúmania v jazykovede, v rámci frazeológie. Vzťah frazeológie a etnografie však nesúvisí iba s paremiológiou. Pôvod viacerých frazém je v materiálnej i duchovnej kultúre, teda v obradoch, zvykoch, poverách, v ľudovej slovesnosti, v ľudových remeslách a pod., čo vytvára styčné plochy pre obe disciplíny.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]